Ondersteuningsplan horeca Vlaardingen 2021-2024

De gemeente Vlaardingen wil de Vlaardingse horeca ruimte geven om te herstellen van de zware coronatijd.

In het Ondersteuningsplan Horeca Vlaardingen 2021-2024 (pdf, 2 MB) staan maatregelen die enerzijds direct een concrete, positieve impact hebben én ook voor langere tijd zekerheid bieden aan de horecasector in Vlaardingen. Verruimde terrassen (ook in de winter mogelijk) en minder regels (rond onder andere parasols) vormen de kern van het plan. Ook wordt de informatievoorziening vanuit de gemeente verbeterd. Het gemeentebestuur geeft hiermee ruimte en vertrouwen aan een sector die essentieel is voor de uitstraling van en sfeer in de stad en goed is voor ongeveer 5% van de werkgelegenheid. De maatregelen uit het Ondersteuningsplan Horeca Vlaardingen 2021-2024 zijn afgestemd met de regioadviseur van Koninklijke Horeca Nederland en afgevaardigden van de Vlaardingse horeca. Het plan wordt elk najaar tot 2024 met de betrokken partijen geëvalueerd. Wanneer de openbare orde, woon- en leefklimaat of (verkeers)veiligheid onder druk komt te staan, kan de burgemeester de maatregelen terugdraaien.

De eerste evaluatie najaar 2021 onder Koninklijke Horeca Nederland - afdeling Vlaardingen, politie, brandweer en betrokken gemeentelijke teams laat geen excessen zien waarbij de openbare orde, het woon- en leefklimaat en/of de verkeersveiligheid ernstig onder druk komt te staan. Het college heeft dan ook besloten de maatregelen zoals afgesproken in het ondersteuningsplan te continueren. In het najaar van 2022 vindt opnieuw een evaluatie plaats met de betrokken partijen.