Liesbeth Breeveld

Drs. Liesbeth Breeveld (1965) is sinds 2014 hoofd communicatie van de Sociaal Economische Raad (SER). Dit is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement voor sociaal-economische vraagstukken, en bestaat uit ondernemers, vakbonden en onafhankelijke kroonleden. Met haar afdeling is ze verantwoordelijk voor alle corporate communicatie van de SER.

Liesbeth Breeveld 2023

Liesbeth heeft brede ervaring als communicatieprofessional bij zowel communicatieadviesbureaus, bedrijfsleven als (semi)overheid. Ze was van 2002 tot 2014 hoofd communicatie bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; een zelfstandig bestuursorgaan van het ministerie van VWS dat besluiten neemt over het toelaten van geneesmiddelen op de Nederlandse markt. Daarvoor was Liesbeth corporate communicatiemanager bij Leerdammer/Wessanen en senior communicatieadviseur bij Paul Kok.

Liesbeth woont sinds 2002 met veel plezier in Vlaardingen-Holy met haar man en twee zoons. Betrokkenheid bij mensen in haar directe omgeving en een aantrekkelijke woonplaats vindt ze heel belangrijk. Boodschappen, een cultureel uitje of een etentje doet ze vaak in Vlaardingen om de lokale ondernemers te steunen. Daarnaast is ze regelmatig wandelend, fietsend of hardlopend te vinden in de Broekpolder.

Overige nevenfunctie

  • Actief bij Vlaardingse serviceclubs, ook als bestuurslid
  • Actief bij d’Associatie Vereniging van communicatiemanagers van grote organisaties

Toegevoegde waarde

“Ik vind het leuk en maatschappelijk relevant om mee te denken over mooie ontwikkelingen in Vlaardingen. Burgerparticipatie en representatie bij de ontwikkeling van overheidsbeleid vind ik belangrijk. Daar houd ik mij bij de SER ook mee bezig. Als inwoner en EAV-lid draag ik daar graag mijn steentje aan bij voor Vlaardingen. Dankzij advisering vanuit EAV kunnen we zorgen voor meer draagvlak voor het beleid van de gemeente door de stem en kennis van inwoners en betrokkenen bij Vlaardingen mee te nemen bij de ontwikkeling van plannen. Alles gericht op verbetering van economische, sociaal maatschappelijke omstandigheden en duurzaamheid voor huidige en toekomstige generaties. Zodat iedereen graag woont en werkt in Vlaardingen.”