Fransje Hooimeijer

Dr. Fransje Hooimeijer (1971) is universitair hoofddocent aan de TU Delft, Faculteit Bouwkunde, afdeling stedenbouw en sectie milieutechnisch ontwerpen. Daar werkt ze sinds 2002. Daarvoor was Fransje zelfstandig onderzoeker.

Fransje Hooimeijer

Ook werkte Fransje tussen zo’n vijf jaar bij TNO als medior onderzoeker bij een strategische afdeling. Ze woont sinds 1989 in hartje Rotterdam, maar heeft een connectie met Vlaardingen, mede dankzij haar beste vriendin die er vandaan komt.

Overige nevenfuncties

  • Penningmeester bij Stichting OASE
  • Penningmeester bij Stichting Hraunmosi

Toegevoegde waarde

“Ik heb door een ervaring in Rotterdam - het voorkomen van de verkoop van Recreatieoord Hoek van Holland - gemerkt dat het voor politici soms lastig is om goed advies te krijgen of te kunnen sparren met specialisten. Dit kwam tijdens de inspraak tegen de verkoop heel duidelijk naar voren. Ik was nooit zo politiek geëngageerd, maar door deze ervaring geïnteresseerd geraakt in hoe dit werkt voor beslissingnemers. Binnen EAV zie ik een kans om daar meer over te leren en als sparringpartner te fungeren voor de gemeente Vlaardingen bij het nemen van besluiten over belangrijke ontwikkelingen. Bovendien ben ik geen wetenschapper in een ivoren toren en werk ik graag met de praktijk.”