Wie bepaalt het inkoop- en aanbestedingsbeleid?

Vraag

Wie bepaalt het inkoop- en aanbestedingsbeleid?

Antwoord

Het beleid is gemaakt door het Inkoopteam Gemeente Vlaardingen en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Wijzigingen in het beleid kunnen alleen door het college worden doorgevoerd.