Martijn van der Steen

Prof. Dr. Martijn van der Steen is sinds 2008 co-decaan en adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag. De NSOB is een interuniversitair opleidingsinstituut voor het openbaar bestuur. Daarnaast is hij directeur van de NSOB Denktank, het onderzoeksinstituut van de NSOB. Verder is Martijn als bijzonder hoogleraar ‘Strategie en Toekomst’ verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Bestuurskunde & Sociologie, van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Martijn van der Steen

Martijn van der Steen woont sinds 2010 in Berkel en Rodenrijs, maar is geboren en opgegroeid in Vlaardingen Holy: “Ik kom er nog graag en geniet van de bijzondere plekken die mijn geboortestad te bieden heeft. Tegelijkertijd zie ik als wetenschapper en onderzoeker ook de uitdagingen die Vlaardingen heeft.”

Een initiatief als de Federatie Broekpolder vindt Martijn een schitterend voorbeeld van hoe mensen onder moeilijke omstandigheden zelf de handschoen kunnen oppakken en het publieke domein kunnen overnemen. Martijn: “Dat is de uitdaging die ik in Vlaardingen zie: hoe komen gemeenschap, marktpartijen en overheid samen tot verbetering van het publieke domein, in een veranderde verhouding die zorgt voor meerwaarde voor alle betrokkenen. In mijn wetenschappelijk werk onderzoek ik dat, in Vlaardingen draag ik er graag via mijn deelname aan de EAV zelf aan bij.”

Overige nevenfuncties

 • Bestuurslid van de Stichting Stadsmakers
 • Bestuurslid van de Stichting Grondvesten
 • Voorzitter Raad van Advies BuRO
 • Lid van tijdelijke Rli Commissie Verduurzaming Economie 
 • Lid van tijdelijke Visitatiecommissie NFI, Ministerie van J&V 
 • Lid Raad van Advies programma Alles is Gezondheid, Universiteit van Maastricht en het Ministerie van VWS 
 • Lid van de Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen van het Ministerie van BZK, EZK en Financiën 
 • Lid Raad van Advies Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • Lid Raad van Advies, Inspectie Veiligheid & Justitie
 • Lid Begeleidingscommissie onderzoek van het Rathenau instituut
 • Lid van de Raad van Inspiratie van de MAEX van Stichting KrachtinNL 
 • Lid van het Bestuur van de Stichting Stadsmaker 
 • Lid van het Bestuur van de Stichting Grondvesten 

Academische functies

 • Bijzonder Hoogleraar ‘Strategie en Toekomst’, DPAS, ESSB, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Extraordinary Professor Public Administration, SPL, School of Public Leadership, University of Stellenbosch
 • Convenor, Extended Faculty, Hertie School of Governance, Herti University

Toegevoegde waarde

“De EAV is er voor de gemeente. Dat is voor mij iets anders dan ‘het college’. De EAV adviseert het college, maar is van én voor de gemeenschap. De EAV is dienstbaar aan de gemeenschap, we adviseren over wat wij denken dat nodig is om Vlaardingen verder te helpen in een snel veranderende wereld. Dat doet het college zelf natuurlijk ook, maar wij kunnen vanuit een ander, eigen perspectief kijken naar de uitdagingen die er liggen. Meer vanuit lange termijn, ‘fris’, niet vanuit wat er al is, maar wat er zou kunnen, of moeten, komen. Leden van de EAV brengen daarnaast allemaal hun eigen expertise, netwerk, ervaring en voorbeelden uit andere contexten mee. Ik zie er naar uit om vanuit de EAV de plaats waar ik ben opgegroeid, waar mijn familie met veel plezier woont, en waar ik zelf nog graag kom, voor deze en volgende generaties fijn en goed te houden.”

Martijn van der Steen woont sinds 2010 in Berkel en Rodenrijs, maar is geboren en opgegroeid in Vlaardingen Holy: “Ik kom er nog graag en geniet van de bijzondere plekken die mijn geboortestad te bieden heeft. Tegelijkertijd zie ik als wetenschapper en onderzoeker ook de uitdagingen die Vlaardingen heeft.”

Een initiatief als de Federatie Broekpolder vindt Martijn een schitterend voorbeeld van hoe mensen onder moeilijke omstandigheden zelf de handschoen kunnen oppakken en het publieke domein kunnen overnemen. Martijn: “Dat is de uitdaging die ik in Vlaardingen zie: hoe komen gemeenschap, marktpartijen en overheid samen tot verbetering van het publieke domein, in een veranderde verhouding die zorgt voor meerwaarde voor alle betrokkenen. In mijn wetenschappelijk werk onderzoek ik dat, in Vlaardingen draag ik er graag via mijn deelname aan de EAV zelf aan bij.”