Samenstelling Economische Adviesraad Vlaardingen

 • Henk de Bruijn

  Henk de Bruijn is voorzitter van de Economische Adviesraad. Hij is sinds 2014 Manager Sociale Infrastructuur bij het Havenbedrijf Rotterdam en hij werkte daarvoor in diverse functies bij Havenbedrijf Rotterdam, als laatste als Manager Corporate Strategie.

 • Bert van Meggelen

  Bert van Meggelen (1946) is directeur van Maatwerk, bureau voor stedelijke projecten en culturele planologie. Hiervoor was hij onder meer werkzaam bij de gemeente Rotterdam als Intendant Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad van Europa en als Directeur Academie van Bouwkunst Rotterdam. Verder treedt hij vaak op als moderator, debatleider of dagvoorzitter op de gebieden architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en kunst.

 • Chris Oerlemans

  drs. Chris Oerlemans, MRE MRICS (1977), is sinds 2008 directeur en eigenaar van Kloet Onderhoud en verantwoordelijk voor het strategische, bedrijfsorganisatorische en financiële management. Het familiebedrijf (sinds 1919) is een vastgoedonderhoud- en projectinrichtingsbedrijf met vestigingen in Vlaardingen en Spijkenisse.

 • Leo Roobol

  drs. Leo Roobol (1956) is voormalig lid Raad van Bestuur KPN NV. Daarvoor werkte hij als algemeen directeur bij Wordperfect / Novell Benelux, bij Deloitte en het ministerie VROM.

 • Cora Laan

  Dr. Cora Laan (1968) is sinds 2008 docent geschiedenis op het Groen van Prinstererlyceum (Lentiz Onderwijsgroep) in Vlaardingen. In 2003 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift: ‘Drank & Drinkgerei, een archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek naar de alledaagse drinkcultuur van de 18de-eeuwse Hollanders’. Centrale rol in dit onderzoek speelde de Vlaardingse Herberg De Visscher, die zich tussen 1742 en 1805 op de hoek van de Markt en de Smalle Havenstraat bevond. Van deze herberg zijn zowel een beerput als een boedelinventaris teruggevonden. Deze zeldzame combinatie bood Cora de gelegenheid om archeologisch en historisch onderzoek met elkaar te combineren.