Wat is het verschil tussen statushouders en vergunninghouders?

Vraag

Wat is het verschil tussen statushouders en vergunninghouders?

Antwoord

Asielzoekers die als vluchteling worden erkend, krijgen een verblijfsvergunning. Dit geeft hen een status en daarna worden zij ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd. De begrippen statushouder en vergunninghouder betekenen hetzelfde. Ze zijn asielzoekers die van de IND een verblijfsvergunning kregen. Statushouders/vergunninghouders moeten inburgeren en mogen een opleiding volgen en werken in Nederland.