Waarom zorgt de gemeente voor huisvesting voor statushouders?

Vraag

Waarom zorgt de gemeente voor huisvesting voor statushouders?

Antwoord

De gemeente is wettelijk verplicht daarvoor te zorgen.