Wat is legalisatie van documenten?

Vraag

Wat is legalisatie van documenten?

Antwoord

U moet officiële buitenlandse documenten laten legaliseren. Bij legalisatie wordt gekeken of uw document is afgegeven door de juiste persoon of instelling. Legalisatie gebeurt met een stempel of sticker. Daarna is uw document klaar voor gebruik in Nederland. Dit moet bij officiële documenten zoals geboorteaktes, ongehuwdverklaringen, huwelijksaktes of diploma’s.

Zie ook deze producten