Over welke openbare wegen kan ik melding doen?

Vraag

Over welke openbare wegen kan ik melding doen?

Antwoord

Dat kan van de volgende wegen:

  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen,
  • pleinen,
  • voetpaden en fietspaden,
  • viaducten en rotondes,
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen, wegafzettingen.

 

Zie ook deze producten