Waar mag de as van overledenen verstrooid worden?

Vraag

Waar mag de as van overledenen verstrooid worden?

Antwoord
  • de as mag alleen op het speciaal daarvoor aangelegde strooiveld van de begraafplaats Holy verstrooid worden;
  • als u de as ergens anders wilt verstrooien, heeft u toestemming nodig van de eigenaar van de grond.
Zie ook deze producten