Evenementenvergunning

Als u een evenement wilt organiseren zoals een braderie, kermis, optocht, festival, buurt- of straatfeest dan vraagt u een vergunning aan. De duur van de aanvraag is afhankelijk van de grootte van het evenement en ligt bij een complete aanvraag tussen de 5 werkdagen en 8 weken. Hoe eerder u uw aanvraag doet hoe eerder wij kunnen beoordelen of uw aanvraag compleet is. Wij adviseren u graag bij uw aanvraag. Hiervoor kunt u een afspraak maken via (010) 248 4000.

Welke vergunning heb ik nodig?

Vul de vragenlijst in om te weten welke type vergunning u voor uw evenement moet aanvragen.

Toestemming (0-evenement)

Voor een evenement waar onderstaande regels voor gelden hoeft u alleen schriftelijk toestemming te vragen, dat kan via het toestemmingsformulier 0-evenement. Doe dit minimaal 5 werkdagen van te voren, maar liever eerder:

 • Er wordt geen alcohol geschonken tegen betaling
 • Er zijn minder van 250 personen aanwezig
 • Objecten die geplaatst worden zijn kleiner dan 25 m2
 • Er wordt geen springkussen geplaatst
 • Er worden geen wegen afgesloten
 • Het evenement en de muziek duurt tot max 22.00 uur
Wat heb ik nodig voor het aanvragen van een evenementenvergunning?

Om zelf in te schatten of uw evenement een A-evenement is of een B/C-evenement kunt u het vragenformulier 'Evenement categorisering' invullen. Uw aanvraag wordt uiteraard ook nog beoordeeld door de gemeente.

Basisdocumenten voor een A-evenement

Hieronder staat wat u moet aanleveren voor de aanvraag van een A-evenement. Doe dit minimaal 4 weken van te voren, maar liever eerder.

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘Evenementen’.
 • Nauwkeurige en duidelijke ingetekende plattegrond waarop alle elementen (bijvoorbeeld tent, podium, kraam, af te zetten straat) staan aangegeven, voorzien van afmetingen

Basisdocumenten voor een B/C-evenement

Hieronder staat wat u moet aanleveren voor de aanvraag van een B/C-evenement. Doe dit minimaal 8 weken van te voren, maar liever eerder.

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘Evenementen’.
 • Nauwkeurige en duidelijke ingetekende plattegrond waarop alle elementen (bijvoorbeeld tent, podium, kraam, af te zetten straat) staan aangegeven, voorzien van afmetingen.
 • Rastertekening van het  evenemententerrein/ - gebied
 • Overalltekening van het evenemententerrein/ -gebied
 • Veiligheidsplan inclusief Beveiligingsplan
 • Medisch plan
 • Mobiliteitsplan
 • Programma
 • Draaiboek
 • Bewonersbrief
Locatieprofielen

Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op verschillende locaties. Voor enkele van deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld. Hierin vindt u de kenmerken van de locaties zodat u snel kunt zien of de locatie geschikt is voor uw evenement.

Voor het indienen van een aanvraag dient u het volgende compleet te hebben:

 • Een aanvraagformulier met een handtekening van de aanvrager
 • Ingevulde benodigde basisdocumenten

Zie checklist voor het totaal overzicht aan benodigde documenten

Hulp bij het indienen van een aanvraag

Indienen van mijn aanvraag

Uw aanvraag kunt u mailen via www.vlaardingen.nl/contactformulier onder vermelding van 'aanvraag evenementenvergunning'.

Hoe lang duurt mijn aanvraag?

De gemeente bepaalt definitief het type evenement (0-, A-, B-, of C-evenement) en stuurt u een ontvangstbevestiging van de aanvraag. Daarna neemt de gemeente de aanvraag in behandeling. Onderstaand vindt u de doorlooptijden bij een complete aanvraag. Hoe eerder u uw aanvraag doet hoe eerder wij kunnen beoordelen of uw aanvraag compleet is.

 • Toestemming (0-evenement) : 5 werkdagen
 • A-evenement: 4 weken
 • B/C-evenement: 8 weken

Let op:

 • Deze termijnen gelden bij het indienen van complete aanvragen.
 • De vergunning wordt 2 weken voor het evenement wel of niet verstrekt.

Weigering van een aanvraag

Bij het onvolledig aanleveren van een aanvraag en de daarbij behorende basisdocumentatie wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

De burgemeester weigert onder andere de vergunning als:

 • Openbare orde en veiligheid in gevaar komt
 • U het voorkomen of beperken van overlast niet voldoende kan aantonen
 • De verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen in gevaar komen
 • De zedelijkheid of gezondheid in gevaar komt

Hoe verloopt mijn aanvraag?

De gemeente neemt alleen complete aanvragen in behandeling. Hier wordt daarna advies gevraagd bij verschillende advies partners zoals de brandweer en de politie.

de gemeente kan uw aanvraag publiceren als bekendmaking. Deze kunt u dan inzien op www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden krijgen dan de mogelijkheid hun zienswijze in te dienen. Dit kan invloed hebben op uw vergunning.

Wanneer alle adviezen en reacties op de zienswijze binnen zijn wordt er een besluit genomen over het verlenen van de vergunning.

Kosten
 • De aanvraag van een evenementenvergunning is gratis.
 • De ontheffing tijdelijk schenken alcohol (altijd in combinatie met evenementenvergunning): € 42,65

Heeft u vragen? Stuur een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.