Collectieve festiviteit

Onder een collectieve festiviteit wordt verstaan een festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden. De collectieve festiviteiten zijn toegestaan tot uiterlijk 02.00 uur. Naast de collectieve festiviteiten kan een horecabedrijf maximaal 10 incidentele festiviteiten houden.

Voorwaarden

  • Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) stelt voorschriften waaraan inrichtingen die onder de Wet milieubeheer vallen, waaronder horecabedrijven, moeten voldoen. Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen burgemeester en wethouders per kalenderjaar dagen of dagdelen aanwijzen waarop ten behoeve van collectieve festiviteiten de geluidnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit niet gelden.
  • Onder een collectieve festiviteit wordt verstaan een festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden. Hierbij moet worden gedacht aan Koningsnacht en oudejaarsavond. De collectieve festiviteiten zijn toegestaan tot uiterlijk 02.00 uur.
  • Naast de collectieve festiviteiten kan een horecabedrijf maximaal 10 incidentele festiviteiten houden.

Aanvraag

Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.