Bronnenlijst

Het bijzondere aan de bij GenealogieOnline opgenomen Genealogische Databank Vlaardingen is het feit dat niet slechts de gegevens uit de bronnen zijn opgenomen, maar dat deze aan elkaar zijn gekoppeld.

Wanneer een gezochte persoon is gevonden, dan kan op eenvoudige wijze door de voorafgaande en volgende generaties 'geklikt' worden.

De Vlaardingse gegevens zijn doorgaans betrouwbaar omdat ze gebaseerd zijn op de originele bronnen; de overige zullen in de desbetreffende archieven elders gecontroleerd moeten worden.

Uit de registers van de Burgerlijke Stand zijn tot op heden de volgende akten integraal ingevoerd (maar van families die al min of meer volledig zijn ’uitgezocht’ vindt men bijvoorbeeld dus ook de oudere doop-, trouw- en begraafgegevens en de Burgerlijke Stand-gegevens van later datum).

 • Registers van de Burgerlijke Stand, Vlaardingen
  geboorte, 1811-1880
  huwelijk, 1811-1880
  overlijden, 1811-1880
 • Registers van de Burgerlijke Stand, Vlaardinger-Ambacht
  geboorte, 1811, 1818-1875
  huwelijk, 1811, 1818-1880
  overlijden, 1811, 1818-1875
 • Registers van de Burgerlijke Stand, Zouteveen
  geboorte, 1818-1855
  huwelijk, 1818-1855
  overlijden, 1818-1855 

Met het integraal invoeren van de doop-, trouw- en begraafboeken is een begin gemaakt:

 • DTB-boeken, Vlaardingen
  stadstrouw, 1775-1811

Naast deze BS-registers en de stadstrouwboeken van 1775-1811, die er dus compleet in staan, zijn ook zeer veel gegevens uit DTB-registers, uit andere originele bronnen en uit door het Stadsarchief verrichte genealogische onderzoeken die betrekking hebben op de 16e t/m de 20e eeuw, ingevoerd en gekoppeld.

N.B.: In de Genealogische Databank Vlaardingen zijn geen Maassluise bronnen opgenomen, behalve wanneer er een link is met Vlaardingse gegevens. Wel zijn van Maassluis alle gegevens uit de openbare registers van de Burgerlijke Stand, de doopboeken van 1683 tot 1811, de hervormde trouwboeken van 1753 tot 1769 en de hervormde begraafboeken van 1782 tot 1811, te raadplegen bij onze Genealogische databank Maassluis.