Maassluis

Sinds 1 januari 2004 zijn ook de archieven van de gemeente Maassluis te vinden in het Stadsarchief. Op deze wijze ontwikkelt het Stadsarchief zich tot een Regionaal Historisch Onderzoekscentrum van de twee voormalige vissershavens.

Maassluise bronnen voor genealogisch onderzoek

 • Doop-, trouw- en begraafregisters, 1609-1811
 • Weeskamerarchief, 1614-1811
 • Rechterlijk Archief, 1614-1811
 • Notarieel Archief, 1614-1915
 • Gaarders en ontvangers van de Gemene Middelen, 1695-1774
 • Bevolkingsregisters, 1767-1933
 • Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand, vanaf 1811:
  • geboorte tot 1912
  • huwelijk tot 1937
  • overlijden tot 1962

N.B. in de Genealogische Databank Vlaardingen (GDV) zijn (nog) geen Maassluise bronnen opgenomen, behalve wanneer er een link is met Vlaardingse gegevens. Wel zijn van Maassluis alle gegevens uit de openbare registers van de Burgerlijke Stand, de doopboeken van 1683 tot 1811, de trouwboeken van 1753 tot 1769 en de begraafboeken van 1782 tot 1811, te raadplegen via: http://www.genealogieonline.nl/genealogische-databank-maassluis/.
Voor huwelijken Maassluis 1811-1922 kunt u terecht bij http://www.wiewaswie.nl/ .

Huizenonderzoek

Informatie vindt u in de onderzoekswijzer Huizenonderzoek. Deze onderzoekswijzer geeft weliswaar informatie over Vlaardingen, maar is geschikt als inleiding op het onderwerp. De achtereenvolgende eigenaren van een pand kunnen worden achterhaald aan de hand van het kadaster, dat in 1832 werd ingevoerd. In de zogenaamde kadastrale leggers werden de bezittingen per eigenaar geregistreerd, evenals de eigendomsovergangen.

Tussen 1811 en 1832 kunnen akten van koop en verkoop van onroerend goed worden terug gevonden in het Notarieel Archief. Vóór 1811 vonden dergelijke transacties plaats ten overstaan van schout en schepenen (Rechterlijk Archief). Helaas zijn er op het Rechterlijk archief (nog) geen naamindexen, dus dit zoekwerk vraagt geduld en vasthoudendheid.

Bouwtekeningen

Hiervoor moet u contact opnemen met de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Maassluis. Zie ook de website http://www.maassluis.nl/

Maassluise kranten

Het Stadsarchief heeft een collectie Maassluise Couranten (1869-1994) op microfiches.