Eigendoms- en bewoningsonderzoek

U kunt onderzoek naar de bouwhistorische geschiedenis van uw woonhuis digitaal aanvragen.  Binnen 15 werkdagen kunt u de gegevens inzien. Kopieerkosten: A4 à € 0,60 en A3 à € 1,30.

Hoe werkt het?

  • Op aanvraag wordt er voor u onderzoek gedaan naar de bouwhistorische geschiedenis van uw woonhuis, aan de hand van kadastrale leggers, notariële en transportakten. Dit kan schriftelijk of via het formulier:

    Aanvraag eigendoms- en bewoningsonderzoek
     
  • Binnen 15 werkdagen krijgt u bericht en kunt u de gegevens komen inzien in de studiezaal van het Stadsarchief.

Bouwtekening opvragen

Gaat u verbouwen? Dan kunt u de originele bouwtekeningen opvragen

Kosten

  • Kopieerkosten: A4 à € 0,60 en A3 à € 1,30
  • Scan van bouwtekeningen: € 11,50 per stuk