Huizenonderzoek en bouwtekeningen

Veel mensen bezoeken het Stadsarchief voor wat in de wandelgangen ‘huizenonderzoek’ wordt genoemd. Men bewoont bijvoorbeeld een eeuwenoud pand aan een straat in de binnenstad van Vlaardingen en treft bij een verbouwing sporen aan uit het verleden.

Onderzoeksvragen

Een dergelijke vondst is vaak de aanleiding tot het stellen van een aantal vragen, zoals:

  • wie waren in de loop van de tijd eigenaar van het pand?
  • wie waren de bewoners; werd er misschien een bedrijf uitgeoefend?
  • hoe zag het pand er vroeger uit; wanneer is het gebouwd of verbouwd?

Soms zijn de antwoorden op die vragen te vinden in een boek of artikel over het pand, de straat of de wijk. In de studiezaal van het Stadsarchief kan dergelijke schriftelijke informatie worden bestudeerd. Is er echter nog geen onderzoek gedaan naar een bepaald pand, dan bestaat de mogelijkheid om door de studiezaalmedewerker de bouwgeschiedenis op papier te laten zetten. Dit vergt echter de nodige tijd en moeite. U doet er goed aan vooraf contact op te nemen met het Stadsarchief of een keertje langs te komen voor een precieze vraagstelling.

Kadaster

Sommige van de meer doorgewinterde archiefbezoekers kunnen na de nodige oefening zelf hun weg vinden in de vele bronnen, waar nodig geadviseerd door de studiezaalmedewerker. De achtereenvolgende eigenaren van een pand kunnen worden achterhaald aan de hand van het kadaster, dat in 1832 werd ingevoerd. In de zogenaamde kadastrale leggers werden de bezittingen per eigenaar geregistreerd, evenals de eigendomsovergangen.

Andere archiefbronnen

Voor 1832 kunnen akten van koop en verkoop van onroerend goed worden teruggevonden in het Notarieel Archief. Voor 1811 vonden dergelijke transacties plaats ten overstaan van schout en schepenen (Rechterlijk Archief). Beide archieven zijn toegankelijk gemaakt door middel van alfabetische indexen op persoonsnamen, die geraadpleegd kunnen worden in de studiezaal.

Foto's

Aan de hand van foto’s uit de Topografisch-Historisch Atlas kunnen de wijzigingen, die een pand in de loop van de tijd vaak heeft ondergaan, ook visueel zichtbaar worden gemaakt.

Bouwtekeningen

Niet iedereen bezoekt echter het Stadsarchief voor een diepgravende studie van zijn of haar woonhuis: soms is het simpelweg een kwestie van het bouwen van een dakkapel of wegbreken van een muurtje, waarvoor de aannemer een bouwtekening van het huis nodig heeft. Het Stadsarchief bewaart bouwtekeningen vanaf 1880 tot 1969. Meer informatie over het opvragen van gegevens vindt u op de pagina Eigendoms- en bewoningsonderzoek.