Zijn alle archieven vrij in te zien?

Vraag

Zijn alle archieven vrij in te zien?

Antwoord

In principe wel. In bijzondere gevallen kunnen bij de overdracht van archieven aan het Stadsarchief beperkingen aan de openbaarheid gesteld worden. Sommige stukken mogen dan voor een bepaald aantal jaren nog niet ingezien worden, tenzij de eigenaar toestemming geeft.
Niet alleen de inhoud kan soms aanleiding zijn dat u bepaalde stukken niet ter inzage krijgt. De materiële staat van de stukken kan soms zo slecht zijn dat het niet verantwoord is ze aan u te geven.