Stel een onderzoeksvraag

Als u niet in staat bent om persoonlijk het Stadsarchief te bezoeken, maar u wilt toch graag antwoord hebben op een bepaalde vraag, dan is het mogelijk om tegen betaling onderzoek te laten uitvoeren door een archiefmedewerker. U wordt vriendelijk verzocht om uw vraag zo duidelijk mogelijk te formuleren en alle (achtergrond)informatie te verstrekken waar u over beschikt.

De volledige adresgegevens van het Stadsarchief treft u aan bij 'Contact en informatie.

Ook is het mogelijk om uw vraag via een contactformulier te stellen. Voor het door het Stadsarchief laten verrichten van onderzoek worden (leges)kosten in rekening gebracht. Zie voor het tarief het overzicht op de tarievenpagina.