Archieven en deelcollecties

Het Stadsarchief heeft een een groot aantal deelcollecties waaronder: kranten, tijdschriften en een beeld- en geluid collectie. De archieven zijn onder te verdelen in overheids- en particuliere archieven.

Overheidsarchieven betreffen instellingen van het plaatselijk bestuur, plaatselijke instellingen met een specifieke taak en organen van intergemeentelijke samenwerking. Ook organen van stadsheerlijkheden, geannexeerde ambachten en gemeenten vallen hieronder.

Bedrijven, verenigingen en individuele personen vormen ook archieven, die het waard kunnen zijn te worden opgenomen in het Stadsarchief. In totaal beheert het Stadsarchief meer dan duizend archieven, ruim drieduizend strekkende meter. Naast fysieke archieven beheert het Stadsarchief ook archieven in digitale vorm, zoals verenigingsarchieven en publicaties van Vlaardingse organisaties.

Archieven

Voor een overzicht van en toegang tot de archieven die beheerd worden door het Stadsarchief, kunt u de archievenoverzichten van Vlaardingen en Maassluis raadplegen.

Deelcollecties

(Archief)bibliotheek

De archiefbibliotheek bestaat uit boeken en tijdschriften. Naast verenigingsbladen zijn bekende en minder bekende magazines in te zien. Veel organisaties, kerken, sportclubs en dergelijke laten hun verenigingsorganen/bladen bezorgen bij het Stadsarchief. Aan een nieuwe digitale bibliotheekcatalogus, die binnen afzienbare tijd online komt, wordt gewerkt.

Kranten

De krantencollectie van Vlaardingen is vrijwel compleet aanwezig op het Stadsarchief. Naast Groot Vlaardingen (1950-heden) zijn oude en reeds opgeheven kranten en advertentiebladen te raadplegen. De Vlaardingse kranten van vóór 1946  zijn gedigitaliseerd en via www.delpher.nl te raadplegen. Het gaat om de nieuwe Vlaardingsche Courant (1804, 1869-1926), de Nieuwe Vlaardingsche Courant (1875, 1888-1950), het Nieuwsblad gewijd aan de belangen van Vlaardingen, IJsselmonde, Kralingen en de Hoeksche Waard (1880-1887), De Vlaardinger (1896-1899), de Goedkoope Vlaardingsche Courant (1903-1917), De Maasmonder (1943-1945), Ick Waeck (1945) en De Luistervink (1945).

Beeld- en geluid collectie

De beeld- en geluidcollectie, ook wel de Topografisch-Historische Atlas (THA) genoemd bestaat uit:

  • Foto’s
  • Prenten, gravures, schilderijen, etc.
  • Kaarten en plattegronden
  • Affiches
  • Kalenders
  • Audio
  • Audiovisueel