Collectie stadsarchief

Het Stadsarchief beheert ruim duizend archieven en vele deelcollecties, zoals boeken, tijdschriften, kranten, briefhoofden, beeld- en audiovisueel materiaal. Het geheel beslaat enkele duizenden strekkende meters. Het oudste archiefstuk dateert van 1276, het nieuwste item is de krant van gisteren.

  • Archieven en deelcollecties

    Het Stadsarchief heeft een een groot aantal deelcollecties waaronder: kranten, tijdschriften en een beeld- en geluid collectie. De archieven zijn onder te verdelen in overheids- en particuliere archieven.

  • Reserveren archiefstukken en literatuur

    U kunt archiefstukken en literatuur over een historisch Vlaardings onderwerp van tevoren digitaal aanvragen bij het Stadsarchief. U kunt ook vooronderzoek laten verrichten naar relevant materiaal.