Archiefonderzoek

Stel: u bent nieuwsgierig naar een bepaald onderwerp uit de Vlaardingse geschiedenis. Voordat u zich gaat verdiepen in relevant archiefmateriaal, is het raadzaam om eerst uit te zoeken of er al iets is gepubliceerd over dit betreffende onderwerp.

Voorpagina van de Inventaris Oud Archief Vlaardingen (1912).U bespaart zich daardoor veel werk. Om hier achter te komen, kunt u verschillende wegen bewandelen:

  • In 1975 is onder auspiciën van de Historische Vereniging Vlaardingen de ‘Bibliografie van Vlaardingen’ uitgegeven, met een overzicht van publicaties over Vlaardingen uit de bibliotheekcollecties van het Stadsarchief, het Visserijmuseum en het Streekmuseum Jan Anderson. Een supplement hierop verscheen in 1982. Exemplaren hiervan kunt u inzien in de studiezaal.
  • Het Stadsarchief bezit een bibliotheek waarin vrijwel alles te vinden is wat met Vlaardingen te maken heeft. Aan een nieuwe digitale bibliotheekcatalogus, die binnen afzienbare tijd online komt, wordt gewerkt.
  • Naast de bibliotheek beschikt het Stadsarchief ook over een omvangrijke collectie documentatiemateriaal. Hieronder bijvoorbeeld een vrijwel volledige collectie Vlaardingse kranten, die toegankelijk is via een geautomatiseerd systeem in de studiezaal. Een snelle blik in dit systeem levert vaak al een schat aan informatie op, waarmee het onderzoek onmiddellijk van start kan gaan.
  • Alle stukken die niet behoren tot een bepaald archief en niet thuishoren in de bibliotheek worden ondergebracht in de handschriften- en documentatieverzameling. Dit zogenaamde grijze materiaal - met een variëteit aan verschijningsvormen - levert vaak zeldzame gegevens op, die niet elders gevonden kunnen worden. De inventaris van deze collectie is raadpleegbaar in de studiezaal.

Hierna is de stap naar het daadwerkelijk doen van onderzoek in de archieven niet zo heel groot meer. Belangrijk is echter om u vooraf af te vragen in welke archieven u iets zou kunnen vinden over het onderwerp van uw keuze, met andere woorden: welke instellingen (overheid of particulier) hadden of hebben een raakvlak hiermee?

Voor een overzicht van en toegang tot de archieven die beheerd worden door het Stadsarchief, kunt u de archievenoverzichten van Vlaardingen en Maassluis raadplegen.

De toegangen (inventarissen) op de archieven zijn raadpleegbaar in de studiezaal van het Stadsarchief. Het is de bedoeling dat deze in de toekomst ook in digitale vorm beschikbaar zullen worden gesteld. Vaak bevat een inventaris een inleiding met beknopte informatie over de archiefvormer. Veel archiefbestanddelen zijn nader toegankelijk gemaakt door middel van indexen op persoonsnamen e.d., waardoor u veel zoekwerk wordt bespaard.

Een overzicht van de volledige verzameling indexen vindt u via ‘overzicht indexen' (pdf, 353 kb).