Nieuwe inrichting Krabbeplas en omgeving

Wie heeft er geen zomerdagen doorgebracht rondom de Krabbeplas? Een stukje Vlaardingen waar we met z’n allen veel plezier van hebben. En waar we de komende jaren tal van verbeteringen in aanbrengen.

De aanleiding om het gebied beter in te richten is de komst van de nieuwe Blankenburgverbinding. De snelweg komt langs de Krabbeplas te liggen. Overigens wel grotendeels beneden maaiveld, waardoor het gebied het weidse uitzicht behoudt. Met de komst van de weg heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld om te investeren in het gebied waar de weg doorheen komt te liggen.

Van Krabbeplas naar Krabbepark

Vanaf 2016 heeft de gemeente Vlaardingen volop gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van het gebied rondom de Krabbeplas. Veel ideeën en feedback van bewoners, ondernemers en professionals zijn meegenomen in het definitieve ontwerp, waarover het college van burgemeester en wethouders in 2019 een besluit neemt. In de periode 2020 -  2022 wil de gemeente het Krabbepark in fases aanleggen.

Veranderingen Krabbepark

Het Krabbepark ligt in het eeuwenoude polderlandschap dat nog herkenbaar is aan de stroken kavels en het slotenpatroon. Er worden enkele wandelpaden toegevoegd, die de kavelrichting volgen en kleinere wandelrondjes door het park mogelijk maken.
Er komen brede rietkragen, die het stukje nieuwe snelweg dat straks nog boven het maaiveld uitsteekt, zoveel mogelijk aan het zicht zal onttrekken.
De oever van de Poeldijkse Wetering wordt omgevormd naar een natuurvriendelijke oever. Een aantal bosvlakken wordt uitgedund en aan de randen struiken toegevoegd, zodat er meer biodiversiteit ontstaat.
En zwemmen? De zwemplas wordt verbonden met de nieuwe ‘waterharmonica’ die gezuiverd water vanuit de zoetwaterfabriek in waterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht aanvoert. Dit zorgt voor voldoende doorspoeling, wat blauwalg voorkomt. Daardoor zal deze plas, in de toekomstige zomers, de functie van zwemplas beter kunnen vervullen. De zoetwaterfabriek en de waterharmonica zijn projecten van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Krabbepark in het kort

  • Bloemrijke graslanden en natuurvriendelijke oevers
  • Open en gevarieerd bos met struiken en kruiden
  • Bruggen en bewegwijzering in stoer zwart staal
  • Waterplantenplas en natuurspeelplekken
  • Rondje Krabbeplas: Extra wandelpad van 4 meter breed en 1,5 kilometer lang, met speciale plekken om te recreëren
  • Hoogheemraadschap zorgt voor schoner zwemwater door betere zuivering
  • Rietkragen langs de plas om de nieuwe snelweg aan het oog te onttrekken en het landelijke karakter van het gebied te versterken
  • Fietspad van Krabbepark naar Oeverbos met tunnel onder het metrospoor
  • Ook paden voor ruiters en plekken voor vissers
  • Verbeterde evenementenweide voor sport-, spel- en muziekevenementen

Impressiefoto's KrabbeparkImpressiefoto's Krabbepark

speel- en ligheuvel in piramidevorm       pad rondje Krabbeplas

Impressiefoto's Krabbepark   Impressiefoto's Krabbepark  

uitkijkstoelen                                    vlonder aan het strand

Impressiefoto's KrabbeparkImpressiefoto's KrabbeparkImpressiefoto's Krabbepark

verbeterd evenemententerrein                 zitplek kanovijver                 fietstunnel onder Hoekse Lijn

Krabbescheer als symbool

Krabbescheer staat symbool voor het nieuwe Krabbepark, een natuurlijk park rondom een waterplas vol schoon zwemwater. Het symbool komt terug in de wandelpaden, op de infoborden en in de brugleuningen. Krabbescheer is een inmiddels bedreigde vijverplant die vroeger in het gebied voorkwam. Het plantje houdt van schone sloten, biedt een schuilplaats aan amfibieën en vissen en gaat ook de groei van zweefalgen tegen.

Logo Krabbescheer

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland

Het gebied rondom de Blankenburgverbinding in Vlaardingen en Rozenburg ondergaat een metamorfose. Aan beide kanten van de rivier komt een ‘Nieuw Waterland’ dat nog beter past bij de steden, het landschap, de historie en vooral ook bij de bezoekers. Zo valt er straks nog meer te genieten van fietsen, wandelen, schoner zwemwater, vissen, evenementen en horeca in een groene omgeving. Nieuw Waterland is de naam van het kwaliteitsprogramma om deze herinrichting mee te realiseren. 
De gemeenten Rotterdam en Vlaardingen, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben onder regie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het kwaliteitsprogramma gemaakt. Ook voor de uitvoering van de plannen hebben deze partijen de handen ineengeslagen. Meer weten?Kijk op www.nieuw-waterland.nl