Projecten West

 • Herinrichting Hoogkamer

  Tijdens een bewonersavond in de Prins W.A. school presenteerde de gemeente onlangs de plannen voor de herinrichting van de Van Baerlestraat, Vossiusstraat, Melis Stokelaan en de Van Maerlantlaan.

 • Broekpolder

  De Broekpolder - het vierde, groengouden, klaverblad van Vlaardingen – is volop in ontwikkeling. Deze ontwikkeling is in gang gezet door het Integraal Inrichtingsplan Broekpolder, een plan dat gemaakt is door de Federatie Broekpolder, een groep betrokken en actieve bewoners die zich inzetten voor een Broekpolder die nog meer natuurwaarde heeft en nog interessanter is voor recreanten.

 • Marathonweg, verbetering doorstroming en stil asfalt

 • Nieuwe inrichting Krabbeplas en omgeving

  Wie heeft er geen zomerdagen doorgebracht rondom de Krabbeplas? Een stukje Vlaardingen waar we met z’n allen veel plezier van hebben. En waar we de komende jaren tal van verbeteringen in aanbrengen.

 • Parc Claudius

  Het ter plaatse gelegen zorgcentrum aan de Claudius Civilislaan staat al geruime tijd leeg en is gesloopt. Op deze markante plek, bijna geheel omringd door water, worden drie kleinschalige gebouwen ontwikkeld met in totaal 70 appartementen.

 • Erasmusplein

  Het centrum van Westwijk krijgt een facelift. De plannen hiervoor zijn in uitvoering.

 • Floris de Vijfdelaan Noord (Floris de Vijfdeplein)

  Waterweg Wonen ontwikkelt hier een plan voor 52 sociale huur-eengezinswoningen en 12 koopwoningen.

 • Valkenhof/Sporthallocatie (Frank van Borselenstraat)

  Op het Erasmusplein en aan de Claudius Civilislaan worden nieuwe sporthallen gebouwd.