Herontwikkeling Unileverterrein

Op 6 oktober 2016 heeft Unilever aangekondigd een nieuw innovatiecentrum voor voedingsmiddelen te gaan bouwen in Wageningen. Dit betekent dat de locatie in Vlaardingen gaat sluiten en dat het terrein door Unilever wordt verkocht.

Unilever heeft ruim 60 jaar onderzoek en productontwikkeling gedaan in Vlaardingen en de locatie heeft daarmee een grote bijdrage geleverd aan het succes van Unilever. Het is voor Unilever noodzakelijk om onderzoek te doen met andere partijen zoals universiteiten, startups, andere bedrijven en onderzoekinstellingen. Op het gebied van voeding en landbouw is de Wageningen Universiteit & Research (WUR) wereldwijd toonaangevend. Vandaar dat Unilever heeft besloten om hier haar nieuwe Global Foods Innovation Centre te bouwen.

Het bekende terrein aan de Olivier van Noortlaan krijgt een nieuwe invulling. Unilever is in gesprek gegaan met de gemeente Vlaardingen, om ervoor te zorgen dat de nieuwe bestemming van het terrein ook past bij de wensen van de gemeente.

Vooraanzicht van het Unilever gebouw

De gemeente Vlaardingen heeft, samen met de Provincie en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gedurende het traject meegekeken of de visie strookt met de gemeentelijke uitgangspunten en is actief betrokken geweest vanuit haar wens om het terrein een gecombineerde woon- en werkbestemming te geven. Unilever maakte op 18 april 2018 bekend dat zij het Research & Development terrein aan de Olivier van Noortlaan in Vlaardingen verkoopt aan de Van Adrighem Group. De Van Adrighem Group gaat het terrein benutten voor een combinatie van woon- en werkdoeleinden en het vervolgtraject in nauwe samenwerking met de gemeente Vlaardingen verder vormgeven.

Nu de verkoop van het terrein aan de Van Adrighem Group definitief is, heeft de gemeente Vlaardingen een intentieovereenkomst met de koper ondertekend, waarin zij afgesproken hebben ook voor het vervolg van het traject gezamenlijk op te trekken. In de intentieovereenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over de verdere uitwerking van de visie tot een meer gedetailleerd plan. Een belangrijk onderdeel van de verdere uitwerking door de Van Adrighem Group is het betrekken van de omgeving (bedrijven, bewoners, belangenorganisaties) bij de plannen.

De visie schetst een toekomstbeeld op hoofdlijnen, daarbinnen wordt in overleg met alle betrokkenen tot een concrete uitwerking en invulling gekomen voor een optimale herontwikkeling van het Unilever-terrein. De Van Adrighem Group is eigenaar van het naastgelegen voormalige Lever Fabergé terrein. Daarmee is een belangrijke stakeholder direct betrokken bij de herontwikkeling wat een optimale overgang tussen het werkgedeelte en woongedeelte van het plangebied bevordert. De Van Adrighem Group heeft de visie opgesteld in samenwerking met de Rotterdamse stedenbouwkundige en architect Jeroen Zuidgeest (Studio for New Realities) en ontwikkelaar INSPIRE Real Estate, samen zullen deze partijen ook de verdere ontwikkeling ter hand nemen.

Masterplan

In september is het concept-masterplan voor de herontwikkeling van het Unileverterrein door de ontwikkelende partij gepresenteerd aan college en gemeenteraad en met de omgeving besproken.

Van september tot en met december 2019 is vervolgens hard gewerkt aan het definitieve masterplan. De reacties van zowel de omgeving als de gemeenteraad zijn meegenomen bij het verder aanscherpen van het plan.

Naar verwachting buigen college en gemeenteraad zich in maart/april 2020 over het definitieve masterplan.

Reageren

Heeft u een reactie, vragen of opmerkingen? Vul dan het reactieformulier in.

Meer informatie

Voor meer informatie over de herontwikkeling van het Unileverterrein kunt u terecht op de volgende website: www.toekomstunileverterrein.nl