Kornelis Speelmanstraat 1a/b

Aan de Kornelis Speelmanstraat 1a/b onderzoekt de gemeente of de locatie van het voormalige garagebedrijf LAR kan herontwikkeld worden tot een woningbouwlocatie of dat deze locatie anders ingevuld kan worden.

Bovenaanzicht van het garagebedrijf.

Zijaanzicht van het garagebedrijf.

Kornelis Speelmanstraat 1-a/b aan de Afrol

Geplande herontwikkeling van een bestaand garagebedrijf tot woningen. De gemeente is voornemens in 2017 hiervoor een ontwikkelaar te selecteren.