Rioolwerkzaamheden Broekpolderweg

Vanaf december 2019 werkt aannemer BAAK in opdracht van Rijkswaterstaat aan het vernieuwen en verleggen van rioolpersleidingen* nabij en in de Broekpolderweg. De rioolpersleidingen zijn eigendom van de gemeente Vlaardingen.

Vanwege de aanleg van de Blankenburgverbinding door Rijkswaterstaat (RWS) is het nodig dat de A20 tot aan het Kethelplein breder wordt gemaakt. Als gevolg van deze verbreding moet een rioolpersleiding die nu parallel aan de A20 ligt opschuiven naar de middenberm van de Broekpolderweg, langs de scouting en de volkstuinen. In deze middenberm ligt een andere rioolpersleiding,  die aan vervanging toe is. De gemeente en Rijkswaterstaat zijn overeengekomen om de werkzaamheden aan beide leidingen te combineren. Dit bespaart kosten en beperkt overlast en hinder. In de middenberm van de Broekpolderweg komen straks twee nieuwe rioolpersleidingen naast elkaar te liggen.

Rijkswaterstaat is opdrachtgever van de aanleg van de Blankenburgverbinding en aannemer BAAK is de uitvoerende partij. Dit geldt ook voor de werkzaamheden aan de rioolpersleidingen. De gemeente is eigenaar van de leidingen en is daarom nauw betrokken bij de voorbereidingen.

Werkzaamheden

Volgens de planning van BAAK gaat de middenberm van de Broekpolderweg vanaf december 2019 t/m zomer 2020 in fasen op de schop. De aannemer verwijdert de leiding langs de A20 en in de middenberm van de Broekpolderweg en legt twee nieuwe leidingen in de middenberm terug. 
In de middenberm van de Broekpolderweg staan groepjes bomen, die bovenop de huidige rioolpersleiding staan. Deze bomen moeten verwijderd worden om de werkzaamheden uit te kunnen voeren en het functioneren van de persleidingen te waarborgen.

Wat merken bezoekers en gebruikers?

Langs de Broekpolderweg zitten diverse sportverenigingen, een vogel- en een duivenvereniging, scouting en een manege. Het is belangrijk om het gebied bereikbaar te houden gedurende de werkzaamheden.
De aannemer zorgt ervoor dat er steeds een rijbaan open blijft en dat het gebied toegankelijk blijft. Gebruikers van het gebied moeten wel rekening houden met een langere reistijd. Ook zijn er door de werkzaamheden minder parkeerplaatsen beschikbaar in de middenberm. De gemeente zoekt samen met Rijkswaterstaat en aannemer BAAK naar een oplossing door een terrein in de omgeving tijdelijk in te richten als vervangend parkeerterrein.
Na de werkzaamheden komen er nieuwe bomen terug aan de noordelijke zijde van de middenberm.  De schuine parkeerplekken komen ook terug en worden aangelegd op grasbetontegels, wat goed is voor de afwatering en zorgt voor een natuurlijke uitstraling in dit buitengebied.

Overleg met verenigingen en andere gebruikers

De gemeente, Rijkswaterstaat en BAAK hebben gebruikers van het gebied uitgenodigd voor een overleg over de werkzaamheden, planning, bereikbaarheid, nieuwe inrichting  en communicatie over het project. Een eerste overleg heeft in juli 2019 plaatsgevonden. In oktober 2019 is er vervolgoverleg met de betrokken gebruikers.

* Persleidingen vormen een cruciaal onderdeel binnen het rioolsysteem. Via persleidingen wordt rioolwater onder druk getransporteerd, waardoor grote afstanden en hoogteverschillen overbrugd kunnen worden. En dat is nodig in onze laaggelegen polders! De persleidingen in de Broekpolderweg transporteren dagelijks bijna 15 miljoen liter van het rioolgemaal aan de Holysingel richting de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht.

Uitleg over de aanleg van persleidingen in de Broekpolder 1

 

Uitleg over de aanleg van persleidingen in de Broekpolder 2

De afbeeldingen zijn ook te downloaden als pdf-bestand (2 MB)