Nieuwe rioolpersleidingen onder Broekpolderweg leiden tot gewijzigde verkeerssituatie

Bouwconsortium BAAK legt in opdracht van de gemeente Vlaardingen een nieuwe rioolpersleiding aan onder de Broekpolderweg en vervangt tegelijkertijd de bestaande leiding die daar ligt. De parkeerplaatsen en de zuidelijke rijbaan van de Broekpolderweg, ter hoogte van de scouting en de volkstuinen, zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten. Om het gebied bereikbaar te houden, heeft de aannemer tijdelijk de noordelijke rijbaan verbreed. Bij de gemeentewerf en langs de Kooikersweg zijn BAAK tijdelijke parkeerterreinen aangelegd. De werkzaamheden aan de rioolleidingen duren tot het einde van 2020. Tot medio 2021 wordt de middenberm van de Broekpolderweg opnieuw ingericht.

Voor de aanleg van de Blankenburgverbinding, een project van Rijkswaterstaat, is het nodig om de A20 bij Vlaardingen breder te maken. Een rioolpersleiding die langs de A20 ligt, moet daarom naar de Broekpolderweg opschuiven. In de Broekpolderweg ligt ook een bestaande rioolpersleiding die aan het einde van de levensduur is en aan vervanging toe is. De gemeente en Rijkswaterstaat zijn overeengekomen om de werkzaamheden aan beide leidingen te combineren. Dit bespaart kosten en beperkt hinder. In de middenberm van de Broekpolderweg liggen na de werkzaamheden straks twee nieuwe rioolpersleidingen naast elkaar. Bouwconsortium BAAK, de bouwer van de Blankenburgverbinding, voert de verlegging en vervanging van de persrioolleidingen uit. 

Inmiddels zijn de leidingen in de middenberm van de Broekpolderweg aangelegd. Vanaf augustus 2020 is de aannemer aan de slag met het leidingwerk tussen het scoutingterrein en de Marathonweg.

Gebied blijft bereikbaar

Langs de Broekpolderweg zijn verschillende (sport)verenigingen gevestigd. Om hun terreinen tijdens de werkzaamheden bereikbaar te houden, is de noordelijke rijbaan verbreed. Auto- en fietsverkeer kunnen hier tijdens de werkzaamheden in twee richtingen rijden. De middenberm en de zuidelijke rijbaan zijn dan in gebruik als werkterrein. Vanaf half augustus 2020 tot het einde van 2020 is ook een gebied tussen de scouting en de Marathonweg in gebruik als werkterrein. In deze periode is het fietspad langs de Broekpolderweg afgesloten. Fietsers kunnen via de Broekpolderweg rijden, hier zijn tijdelijke fietsstroken aangebracht. De afslag vanaf de Broekpolderweg naar de manege is in deze periode ook afgesloten. De manege is bereikbaar via de Watersportweg. Tijdens de werkzaamheden geldt op de Broekpolderweg een maximumsnelheid van 30km/u. 

Tijdelijke parkeerterreinen

De parkeerplaatsen in de middenberm van de Broekpolderweg zijn vanwege het werk niet beschikbaar. Bij de Kooikersweg zijn extra parkeervakken en de gemeentewerf is tijdelijk ingericht als parkeerterrein. Dit terrein is bereikbaar via de Watersportweg. Het aantal parkeerplaatsen in het gebied neemt zelfs toe, maar bezoekers moeten mogelijk wat verder lopen.

Luchtfoto van de gewijzigde verkeerssituatie Broekpolderweg

Parkeerplaatsen en routes vanwege werkzaamheden rioolpersleidingen vanaf 11 augustus 2020

De afbeelding is ook te downloaden als pdf-bestand (pdf, 4,7MB)

Broekpolderweg na werkzaamheden

In de middenberm van de Broekpolderweg staan groepjes bomen die bovenop de huidige rioolpersleiding staan. Deze bomen zijn verwijderd om de werkzaamheden uit te kunnen voeren en het functioneren van de persleidingen te waarborgen. Na de werkzaamheden komen er nieuwe bomen terug: 21 nieuwe bomen in de middenberm en 107 nieuwe knotwilgen aan de buitenkant van de rijbanen.  De schuine parkeerplekken komen ook terug en worden aangelegd op grasbetontegels, wat goed is voor de afwatering en zorgt voor een natuurlijke uitstraling in dit buitengebied. Medio 2021 is dit werk klaar.

Hinder

Incidenteel zal de Broekpolderweg worden afgesloten. Bijvoorbeeld als er geasfalteerd moet worden. De omgeving wordt hierover geïnformeerd. Verder moeten bezoekers van het gebied rekening houden met vertraging en wordt geadviseerd indien mogelijk op de fiets te komen.

Heeft u een vraag over de plannen voor de Broekpolderweg? Neem dan contact op met gemeente Vlaardingen via (010) 248 4000. Heeft u een vraag of klacht over de werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar omgeving@baakbbv.nl.

* Persleidingen vormen een cruciaal onderdeel binnen het rioolsysteem. Via persleidingen wordt rioolwater onder druk getransporteerd, waardoor grote afstanden en hoogteverschillen overbrugd kunnen worden. En dat is nodig in onze laaggelegen polders.  De persleidingen in de Broekpolderweg transporteren dagelijks bijna 15 miljoen liter van het rioolgemaal aan de Holysingel richting de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht.