Marathonweg, verbetering doorstroming en stil asfalt

Verkeersstudies wijzen uit dat de Marathonweg de verkeerstoename niet goed kan verwerken. Het wegverkeer groeit en ook de uitbreiding van (industriële) bedrijvigheid in de Rivierzone zorgt voor meer verkeer op de Marathonweg. In het Actieplan Mobiliteit is de Marathonweg aangewezen als een van de hoofdontsluitingen van Vlaardingen. De gemeente wil de Marathonweg dan ook aanpassen voor een betere verkeersdoorstroming. De aanpassing moet zo vriendelijk mogelijk zijn voor de leefomgeving.

Visie Marathonwegzone

Sinds begin 2017 is er hard gewerkt aan een visie voor de Marathonwegzone (pdf, 18 MB). De gemeente heeft dit project aangegrepen om actief samen te werken met verschillende belanghebbenden. Daarvoor is een denktank opgericht, bestaande uit individuele bewoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke groepen, Industriële Kring Vlaardingen, de gemeente, de DCMR en KuiperCompagnons die samen vorm hebben gegeven aan de uiteindelijke visie. Op 18 december 2018 heeft het college de concept-visie vrijgegeven voor inspraak.

Lees:De visie voor de Marathonwegzone (pdf, 18 MB)

Kwaliteitsprogramma

Een aantal maatregelen voor de verbetering van de Marathonwegzone is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding, een programma met projecten om de leefbaarheid van de omgeving van de Blankenburgverbinding een oppepper te geven. Deze aanpassingen gebeuren dan ook tegelijk met de aanleg van de Blankenburgverbinding tussen 2018 en 2022.

Meer informatie?

Bij de projectleider van de gemeente, via telefoonnummer (010) 248 4000.