Marathonweg: betere doorstroming, meer verkeersveiligheid en minder geluidsoverlast

De gemeente vernieuwt de Marathonweg. De werkzaamheden zijn gepland in 2021 en 2022. De ingrepen verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer en verminderen geluidsoverlast.

Marathonweg - bcreative agencyVerkeersstudies wijzen uit dat de Marathonweg de verkeerstoename niet goed kan verwerken. Het wegverkeer groeit en ook de uitbreiding van (industriële) bedrijvigheid in de Rivierzone zorgt voor meer verkeer op de Marathonweg. In het Actieplan Mobiliteit is de Marathonweg aangewezen als een van de hoofdontsluitingen van Vlaardingen. De gemeente wil de Marathonweg dan ook aanpassen voor een betere verkeersdoorstroming. De aanpassing moet zo vriendelijk mogelijk zijn voor de leefomgeving.

In 2017 startte de gemeente samen met bewoners, ondernemers en vakinhoudelijke deskundigen een zoektocht naar oplossingen voor de (verkeers)problemen die spelen op en rondom de Marathonweg. De gemeente heeft gekozen voor de beste oplossingen binnen het beschikbare budget.

Aanpak in fases

AsfaltWe beginnen in september 2021 met de werkzaamheden ter hoogte van de fietsoversteek met de Zuidbuurtseweg. Hier komt een middeneiland, wat een veilige oversteek bevordert. Op het kruispunt met de Marnixlaan, nu een voorrangskruispunt, plaatsen we verkeerslichten. Hierdoor wordt het kruispunt veiliger en kunnen fietsers en voetgangers beter oversteken. Ook willen we de kruispunten met de Westlandseweg/A20 en met de Floris de Vijfdelaan/Billitonlaan aanpassen. Behalve een reconstructie zijn hier nieuwe verkeerslichten gepland, allebei met een vlottere verkeersafwikkeling tot doel. Voor de aanpak van het kruispunt met de Westlandseweg heeft de gemeente medewerking nodig van Rijkswaterstaat. Met Rijkswaterstaat zijn we dus druk in gesprek. Ook krijgt de gehele Marathonweg, met uitzondering van kruispunten en bochten, geluidsreducerend asfalt. 

Online informatieavond

Heeft u de online informatieavond op dinsdag 29 juni gemist? Geen probleem. U kunt de online informatieavond hieronder terugkijken.

Meer informatie?

Bij de projectleider van de gemeente, via telefoonnummer (010) 248 4000.