Projecten West

 • Herinrichting Hoogkamer

  Tijdens een bewonersavond in de Prins W.A. school presenteerde de gemeente onlangs de plannen voor de herinrichting van de Van Baerlestraat, Vossiusstraat, Melis Stokelaan en de Van Maerlantlaan.

 • Broekpolder

  De Broekpolder - het vierde, groengouden, klaverblad van Vlaardingen – is volop in ontwikkeling. Deze ontwikkeling is in gang gezet door het Integraal Inrichtingsplan Broekpolder, een plan dat gemaakt is door de Federatie Broekpolder, een groep betrokken en actieve bewoners die zich inzetten voor een Broekpolder die nog meer natuurwaarde heeft en nog interessanter is voor recreanten.

 • Marathonweg: betere doorstroming, meer verkeersveiligheid en minder geluidsoverlast

  De gemeente vernieuwt de Marathonweg. De werkzaamheden zijn gepland in 2021 en 2022. De ingrepen verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer en verminderen geluidsoverlast.

 • Nieuwe inrichting Krabbepark

  De gemeente Vlaardingen is begin september 2021 gestart met de aanleg van het nieuwe Krabbepark, zo noemen we het gebied rondom de Krabbeplas. Vanaf september 2021 tot en met april 2022 krijgt het Krabbepark op een duurzame en doortastende manier een flinke facelift. Het gebied rondom de Krabbeplas wordt recreatiever, toegankelijker en brengt natuur en mensen in harmonie samen. In het nieuwe Krabbepark kunnen bezoekers nog meer genieten van fietsen, wandelen, zwemmen, vissen, evenementen en horeca.

 • Parc Claudius

  Het ter plaatse gelegen zorgcentrum aan de Claudius Civilislaan staat al geruime tijd leeg en is gesloopt. Op deze markante plek, bijna geheel omringd door water, worden drie kleinschalige gebouwen ontwikkeld met in totaal 70 appartementen.

 • Erasmusplein

  Het centrum van Westwijk krijgt een facelift. De plannen hiervoor zijn in uitvoering.

 • Floris de Vijfdelaan Noord (Floris de Vijfdeplein)

  Op de plaats van het gesloopte winkelblok zal Waterweg Wonen 50 sociale huurwoningen en 14 koopwoningen realiseren. Aannemer Plegt-Vos zal het project bouwen. De 14 koopwoningen zijn inmiddels verkocht. De huurwoningen worden eind 2021 via Woonnet Rijnmond aangeboden.

 • De Heemtuinen - Frank van Borselenstraat

  De ontwikkelcombinatie Timpaan en Heembouw bouwt 179 woningen aan de Frank van Borselenstraat. In januari 2021 hebben de partijen hierover met de gemeente een overeenkomst gesloten na het winnen van de aanbesteding in december 2020. De 179 woningen worden gebouwd op het terrein waar de inmiddels gesloopte wooncomplexen De Valkenhof stonden. Ook staan daar nu nog twee sporthallen, die later dit jaar worden gesloopt.