Projecten West

 • Herinrichting Hoogkamer

  01 december 2020

  Tijdens een bewonersavond in de Prins W.A. school presenteerde de gemeente onlangs de plannen voor de herinrichting van de Van Baerlestraat, Vossiusstraat, Melis Stokelaan en de Van Maerlantlaan.

 • Nieuwe rioolpersleidingen onder Broekpolderweg leiden tot gewijzigde verkeerssituatie

  05 januari 2021

  Bouwconsortium BAAK legt in opdracht van de gemeente Vlaardingen een nieuwe rioolpersleiding aan onder de Broekpolderweg en vervangt tegelijkertijd de bestaande leiding die daar ligt. De parkeerplaatsen en de zuidelijke rijbaan van de Broekpolderweg, ter hoogte van de scouting en de volkstuinen, zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten. Om het gebied bereikbaar te houden, heeft de aannemer tijdelijk de noordelijke rijbaan verbreed. Bij de gemeentewerf en langs de Kooikersweg zijn BAAK tijdelijke parkeerterreinen aangelegd. De werkzaamheden aan de rioolleidingen duren tot het einde van 2020. Tot medio 2021 wordt de middenberm van de Broekpolderweg opnieuw ingericht.

 • Broekpolder

  01 december 2020

  De Broekpolder - het vierde, groengouden, klaverblad van Vlaardingen – is volop in ontwikkeling. Deze ontwikkeling is in gang gezet door het Integraal Inrichtingsplan Broekpolder, een plan dat gemaakt is door de Federatie Broekpolder, een groep betrokken en actieve bewoners die zich inzetten voor een Broekpolder die nog meer natuurwaarde heeft en nog interessanter is voor recreanten.

 • Marathonweg, verbetering doorstroming en stil asfalt

  01 december 2020
 • Nieuwe inrichting Krabbeplas en omgeving

  01 december 2020

  De gemeente Vlaardingen legt in de periode 2021-2022 het nieuwe Krabbepark aan. Het college van burgemeester en wethouders stelde op 17 maart 2020 het definitief ontwerp vast. Het gebied rondom de Krabbeplas krijgt een kwaliteitsimpuls. Het wordt recreatiever en toegankelijker en gaat Krabbepark heten. In het nieuwe Krabbepark kunnen bezoekers nog meer genieten van fietsen, wandelen, zwemmen, vissen, evenementen en horeca.

 • Rioolwerkzaamheden Broekpolderweg

  01 december 2020

  Vanaf december 2019 werkt aannemer BAAK in opdracht van Rijkswaterstaat aan het vernieuwen en verleggen van rioolpersleidingen* nabij en in de Broekpolderweg. De rioolpersleidingen zijn eigendom van de gemeente Vlaardingen.

 • Parc Claudius

  01 december 2020

  Het ter plaatse gelegen zorgcentrum aan de Claudius Civilislaan staat al geruime tijd leeg en is gesloopt. Op deze markante plek, bijna geheel omringd door water, worden drie kleinschalige gebouwen ontwikkeld met in totaal 70 appartementen.

 • Erasmusplein

  01 december 2020

  Het centrum van Westwijk krijgt een facelift. De plannen hiervoor zijn in uitvoering.

 • Floris de Vijfdelaan Noord (Floris de Vijfdeplein)

  01 december 2020

  Waterweg Wonen ontwikkelt hier een plan voor 52 sociale huur-eengezinswoningen en 12 koopwoningen.

 • De Heemtuinen - Frank van Borselenstraat

  25 januari 2021

  De ontwikkelcombinatie Timpaan en Heembouw bouwt 179 woningen aan de Frank van Borselenstraat. In januari 2021 hebben de partijen hierover met de gemeente een overeenkomst gesloten na het winnen van de aanbesteding in december 2020. De 179 woningen worden gebouwd op het terrein waar de inmiddels gesloopte wooncomplexen De Valkenhof stonden. Ook staan daar nu nog twee sporthallen, die later dit jaar worden gesloopt.