Projecten West

 • Herinrichting Hoogkamer

  Tijdens een bewonersavond in de Prins W.A. school presenteerde de gemeente onlangs de plannen voor de herinrichting van de Van Baerlestraat, Vossiusstraat, Melis Stokelaan en de Van Maerlantlaan.

 • Broekpolder

  Het natuur- en recreatiegebied Broekpolder beslaat een kwart van het Vlaardings grondgebied. U kunt hier wandelen, fietsen, sporten, spelen, paardrijden en watersporten. Het gebied is in de loop der jaren veranderd naar een gebied met meer natuurlijke diversiteit en allerlei recreatieve voorzieningen.

 • Marathonweg

  Betere doorstroming, meer verkeersveiligheid en minder geluidsoverlast

  De gemeente vernieuwt de Marathonweg. De werkzaamheden vinden plaats tussen 2021 en 2023. De ingrepen verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer en verminderen geluidsoverlast.

 • Nieuwe inrichting Krabbepark

  De gemeente Vlaardingen is begin september 2021 gestart met de aanleg van het nieuwe Krabbepark, zo noemen we het gebied rondom de Krabbeplas. Tot in het voorjaar van 2022 krijgt het Krabbepark op een duurzame en doortastende manier een flinke facelift. Het gebied rondom de Krabbeplas wordt recreatiever, toegankelijker en brengt natuur en mensen in harmonie samen. In het nieuwe Krabbepark kunnen bezoekers nog meer genieten van fietsen, wandelen, zwemmen, vissen, evenementen en horeca.

 • Parc Claudius

  Het ter plaatse gelegen zorgcentrum aan de Claudius Civilislaan staat al geruime tijd leeg en is gesloopt. Op deze markante plek, bijna geheel omringd door water, worden drie kleinschalige gebouwen ontwikkeld met in totaal 70 appartementen.

 • Floris de Vijfdelaan Noord (Floris de Vijfdeplein)

  Op de plaats van het gesloopte winkelblok bouwt aannemer Plegt-Vos 50 sociale huurwoningen en 14 koopwoningen. De 14 koopwoningen zijn inmiddels verkocht. De huurwoningen worden via Woonnet Rijnmond aangeboden.

 • De Heemtuinen - Frank van Borselenstraat

  De ontwikkelcombinatie Timpaan en Heembouw bouwt 183 woningen aan de Frank van Borselenstraat. In 2021 hebben de partijen hierover met de gemeente een overeenkomst gesloten. De 183 woningen worden gebouwd op het terrein waar de inmiddels gesloopte wooncomplexen De Valkenhof stonden. Ook staan daar nu nog twee sporthallen, die later dit jaar worden gesloopt.

 • Erasmusplein - Spinozastraat

  De gemeente Vlaardingen en Ipse de Bruggen werken aan een gezamenlijke ontwikkeling van een zorgaccommodatie en zorgappartementen van Ipse de Bruggen en reguliere koopappartementen. Het combinatiegebouw wordt gebouwd op het braakliggende terrein tussen het Erasmusplein en de nieuw aan te leggen Spinozastraat, waar voorheen de st. Willibrorduskerk stond.