Werkzaamheden rioolvervanging Landstraat en Fuikstraat

In de Landstraat en de Fuikstraat werken we aan vervanging van het riool. Dat is natuurlijk mooi, want een goed werkend riool is van levensbelang. Maar het zijn ook ingrijpende werkzaamheden waar de bewoners de nodige overlast van ondervinden.

De gemeente heeft Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf gevraagd om de werkzaamheden te doen. De werkzaamheden vinden plaats in fases en duren naar verwachting ongeveer tot februari 2021.

Wat zijn we aan het doen?

In de Landstraat en de Fuikstraat vervangen we het riool. Om het riool te kunnen vervangen, is het nodig om de bestrating te verwijderen. Vervolgens graaft de aannemer een sleuf. Die sleuf zet hij af met veiligheidsgaas.  Het weggegraven zand wordt zoveel mogelijk langs of nabij de rioolsleuf gelegd. De oude rioolbuizen worden direct afgevoerd en de nieuwe worden in de sleuf geplaatst waarna de sleuf weer dicht gemaakt wordt en de bestrating weer aangebracht wordt. 

Rioolsleuf  Veiligheidgaas

Rioolsleuf                                                                              Afzetting met veiligheidsgaas

Wanneer wordt waar gewerkt?

De aannemer voert het werk in delen  uit. Zo wordt er aan één stuk tegelijk gewerkt en kunnen we er voor zorgen dat de omwonenden zo kort mogelijk hinder ondervinden. 
Het deel in de Fuikstraat aan de zijde van de Lijnbaan is afgerond. Ook is de Landstraat tussen de Vossenstraat en de Rijkestraat inmiddels klaar. Als laatste werkt de aannemer aan het deel van de Landstraat tussen de Vetteoordsekade en de Vossenstraat. Een deel daarvan is voor de kerstvakantie aan de beurt en het laatste deel in januari en februari. Tijdens de werkzaamheden houdt de aannemer de bewoners op de hoogte over de voortgang en de planning van de werkzaamheden.

Werkgebied   Fasering​​​ ​​ ​

Werkgebied                                                                               Fasering

Wat merkt u er van?

Het vervangen van een riool kunnen wij helaas niet onopgemerkt doen. Machines , materialen, zand, opbrekingen, het is allemaal nodig, en hinderlijk. De aannemer doet zijn best de hinder zo veel a mogelijk te beperken. Hij informeert omwonenden in elke fase over de te verwachten werkzaamheden  en hinder.

Graafmachine

Bereikbaarheid woning 

Op verschillende momenten in het project moet een deel van de weg afgesloten worden voor autoverkeer. De exacte planning van de afsluitingen is afhankelijk van het verloop van het project. De aannemer zal de omwonenden hierover informeren. 
De aannemer legt loopplanken  om er voor te zorgen dat woningen te voet bereikbaar blijven en maakt goede afspraken met bewoners als de werkzaamheden zo dichtbij de woning plaatsvinden dat het lastig wordt om bij de voordeur te komen. 

Loopplanken

Beschikbaarheid parkeerplaatsen

Voor de werkzaamheden heeft de aannemer ook ruimte nodig voor zijn  de opslag van zijn materialen. Waar mogelijk zijn de  parkeerplaatsen ontzien, maar toch zijn er tijdelijk enkele parkeerplaatsen in gebruik.

Schade voorkomen

Er wordt gewerkt in deels smalle straten waar ook kwetsbare panden staan. Daarom zijn we extra alert om schade aan woningen te voorkomen. We hebben bij diverse panden in de omgeving de staat van de woning vooraf in beeld laten brengen en er is een plan gemaakt om de panden en werkzaamheden goed te controleren. We houden trillingen  en andere bewegingen nauw in de gaten om tijdig te kunnen ingrijpen als er schade aan woningen dreigt te ontstaan. 

Daarnaast  houden we het grondwaterpeil goed in de gaten. Om de riolering aan de kunnen leggen is het noodzakelijk om grondwater weg te pompen. Het gevolg hiervan kan zijn dat de grondwaterstand tijdelijk lager wordt. Als er teveel water wordt weggepompt kan dit gevolgen hebben voor de bebouwing. Het is dus belangrijk dat we de grondwaterstad goed in de gaten houden. Dit doen we met behulp van peilbuizen voorzien elektronica die de hoogte van de grondwaterstand opneemt en dit doorstuurt naar een computer.

In sommige wijken werken oudere riolen als drainage: ze laten grondwater door en voeren het af. Als dat gebeurt, kan het grondwaterpeil stijgen bij vervanging van het riool. Om dit tegen te gaan legt de gemeente een drainageleiding met het riool mee. Ook na de uitvoering zal de gemeente met behulp van een aantal van de eerder geplaatste peilbuizen, het grondwaterniveau in de gaten houden. In onze folder (pdf, 2 MB) leest u meer over grondwater en over hoe u er voor kunt zorgen dat uw woning bestand is tegen grondwater.

Trillingmeter

Vragen

Heeft u vragen of zorgen? Wilt u met ons afstemmen omdat u zich bijvoorbeeld zorgen maakt of de werkzaamheden niet deels zullen overlappen met werkzaamheden of andere activiteiten die u zelf heeft gepland? Blijf er niet mee rondlopen, maar stuur ons een bericht zodat we contact met u op kunnen nemen. U kunt contact opnemen met de heer M. Hofstede van team Voorbereiding en Realisatie via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.
Als de werkzaamheden beginnen, kunt u met vragen ook even langs lopen bij de bouwkeet van Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf. De aannemer zal u tijdens het project met regelmaat op de hoogte brengen van de voortgang van het project en de te verwachten werkzaamheden voor de komende periode.