Werkzaamheden rioolvervanging Landstraat en Fuikstraat

In de Landstraat en de Fuikstraat zijn we de komende tijd aan de slag met vervanging van het riool.
Dat is natuurlijk mooi, want een goed werkend riool is van levensbelang. Maar het zijn ook ingrijpende werkzaamheden waar de bewoners de nodige overlast van zullen ondervinden.

De gemeente heeft Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf gevraagd om de werkzaamheden te doen. De aannemer is al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Op 1 juni gaat het echte werk beginnen. De werkzaamheden vinden plaats in fases en duren naar verwachting ongeveer 4 of 5 maanden.

Wat gaan we doen?

In de Landstraat en de Fuikstraat vervangen we het riool. Om het riool te kunnen vervangen, is het nodig om de bestrating te verwijderen. Vervolgens graaft de aannemer een sleuf . Die sleuf zet hij af met veiligheidsgaas.  Het weggegraven zand wordt zoveel mogelijk langs of nabij de rioolsleuf gelegd. De oude rioolbuizen worden direct afgevoerd en de nieuwe worden in de sleuf geplaatst waarna de sleuf weer dicht gemaakt wordt en de bestrating weer aangebracht wordt. 

Rioolsleuf  Veiligheidgaas

Rioolsleuf                                                                              Afzetting met veiligheidsgaas

Wanneer wordt waar gewerkt?

De aannemer voert het werk in delen  uit. Zo wordt er aan één stuk tegelijk gewerkt en kunnen we er voor zorgen dat de omwonenden zo kort mogelijk hinder ondervinden. 
In juni begint de aannemer in de Fuikstraat aan de zijde van de Lijnbaan. Daarna is de Landstraat tussen de Vossenstraat en de Rijkestraat aan de beurt. Als laatste werkt de aannemer aan het deel van de Landstraat tussen de Vetteoordsekade en de Vossenstraat.
We proberen om in november  het gehele project afgerond te hebben. Tijdens de werkzaamheden houdt de aannemer u op de hoogte gehouden over de voortgang en de planning van de werkzaamheden.

Werkgebied   Fasering​​​ ​​ ​

Werkgebied                                                                               Fasering

Wat merkt u er van?

Het vervangen van een riool kunnen wij helaas niet onopgemerkt doen. Machines , materialen, zand, opbrekingen, het is allemaal nodig, en hinderlijk. De aannemer doet zijn best de hinder zo veel a mogelijk te beperken. Hij informeert omwonenden in elke fase over de te verwachten werkzaamheden  en hinder.

Graafmachine

Bereikbaarheid woning 

Op verschillende momenten in het project zal een deel van de weg afgesloten moeten worden voor autoverkeer. De exacte planning van de afsluitingen is afhankelijk van het verloop van het project. De aannemer zal de omwonenden hierover regelmatig informeren. 
De aannemer legt loopplanken  om er voor te zorgen dat uw woning te voet bereikbaar blijft en maakt goede afspraken met u als de werkzaamheden zo dichtbij de woning plaatsvinden dat het lastig wordt om bij uw voordeur te komen. 

Loopplanken

Beschikbaarheid parkeerplaatsen

Voor de werkzaamheden heeft de aannemer ook ruimte nodig voor zijn  de opslag van zijn materialen. Waar mogelijk worden de  parkeerplaatsen ontzien, toch zal het nodig zijn om tijdelijk enkele parkeerplaatsen te gebruiken.

Schade voorkomen

Er wordt gewerkt in deels smalle straten waar ook kwetsbare panden staan. Daarom zijn we extra alert om schade aan woningen te voorkomen. Inmiddels hebben we bij diverse panden  in de omgeving de huidige staat van de woning in beeld laten brengen en is er een plan gemaakt om de panden en werkzaamheden goed te  controleren. We houden trillingen  en andere bewegingen nauw in de gaten om tijdig te kunnen ingrijpen als er schade aan woningen dreigt te ontstaan. Mogelijk zijn er aan uw pand ook materialen bevestigd om de trillingen en eventuele verplaatsingen te kunnen registreren of heeft u dit op andere panden in het projectgebied al gezien. 

Daarnaast  houden we het grondwaterpeil goed in de gaten. Om de riolering aan de kunnen leggen is het noodzakelijk om grondwater weg te pompen. Het gevolg hiervan kan zijn dat de grondwaterstand tijdelijk lager wordt. Als er teveel water wordt weggepompt kan dit gevolgen hebben voor de bebouwing. Het is dus belangrijk dat we de grondwaterstad goed in de gaten houden. Dit doen we met behulp van peilbuizen voorzien elektronica die de hoogte van de grondwaterstand opneemt en dit doorstuurt naar een computer.

In sommige wijken werken oudere riolen als drainage: ze laten grondwater door en voeren het af. Als dat gebeurt, kan het grondwaterpeil stijgen bij vervanging van het riool. Om dit tegen te gaan legt de gemeente een drainageleiding met het riool mee. Ook na de uitvoering zal de gemeente met behulp van een aantal van de eerder geplaatste peilbuizen, het grondwaterniveau in de gaten houden. In onze folder (pdf, 2 MB) leest u meer over grondwater en over hoe u er voor kunt zorgen dat uw woning bestand is tegen grondwater.

Trillingmeter

Vragen

Heeft u vragen of zorgen? Wilt u met ons afstemmen omdat u zich bijvoorbeeld zorgen maakt of de werkzaamheden niet deels zullen overlappen met werkzaamheden of andere activiteiten die u zelf heeft gepland? Blijf er niet mee rondlopen, maar stuur ons een bericht zodat we contact met u op kunnen nemen. U kunt contact opnemen met de heer M. Hofstede van team Voorbereiding en Realisatie via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.
Als de werkzaamheden beginnen, kunt u met vragen ook even langs lopen bij de bouwkeet van Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf. De aannemer zal u tijdens het project met regelmaat op de hoogte brengen van de voortgang van het project en de te verwachten werkzaamheden voor de komende periode.