Vergulde Hand West

Het bedrijventerrein Vergulde Hand wordt uitgebreid met Vergulde Hand West.

Het terrein ligt ten westen van het bestaande terrein tegenover de Rioolzuivering (RWZI) De Groote Lucht. Het totale oppervlak is 24,5 hectare, waarvan 18 hectare netto toekomstig bedrijventerrein. Het terrein is voor de helft eigendom van de gemeente en voor de helft van een projectontwikkelaar. Het project is een onderdeel van het Structuurplan Rivierzone. Dit terrein biedt ruimte aan eventueel te verplaatsen bestaande bedrijven en voor de vestiging van nieuwe (lokale) bedrijven.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeentelijk projectleider, telefoon (010) 248 4000.