Herinrichting Oosthavenkade

De Oosthavenkade, zo’n mooi stukje Vlaardingen! Maar wel een plek die toe is aan een opknapbeurt. Daarom gaat de gemeente het hele gebied tussen de spoorwegovergang nabij de Spoorsingel en de Schiedamseweg opknappen.

We pakken de volgende zaken aan:

  • Herstellen van de kademuur;
  • Het renoveren van de riolering tussen de Schiedamseweg en Bleekstraat;
  • Het verbeteren van de openbare verlichting;
  • Het vernieuwen van de parkeervakken, het wegdek en de trottoirs;
  • De weg zo inrichten dat het duidelijker is dat het een 30-km zone is en verbeteren verkeersveiligheid;
  • Het voorkomen vantoekomstige beschadigingen door wortelopdruk van de bomen.

Planning

Het definitief ontwerp kan in het voorjaar van 2022 vastgesteld worden, waarna de gemeente het werk gaat aanbesteden. De herinrichting van de buitenruimte kan naar verwachting in de zomer van 2022 beginnen.
Vooruitlopend op de herinrichting van de buitenruimte is de riolering tussen de Schiedamseweg en de Bleekstraat gerenoveerd. 
Voor het herstellen van de kademuur is een aannemer gecontracteerd. In februari 2022 worden er twee proefvakken uitgevoerd. In april en mei 2022 wordt de gehele kademuur gerenoveerd.  
Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met de gemeentelijke projectleider Oosthavenkade via www.vlaardingen.nl/contactformulier of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente: (010) 248 4000.

Ontwerp

In 2021 ontvingen zo’n 400 adressen aan de Oosthavenkade en in de achterliggende wijk, informatie over de werkzaamheden en konden deelnemen aan een enquête waarin zij aan konden geven wat zij belangrijk vonden bij de herinrichting. De bevindingen uit die enquête kunt u nalezen in de Memo Resultaten Enquête Oosthavenkade.
De belangrijkste bevindingen heeft het projectteam verwerkt in een ontwerp. We presenteren dit ontwerp in een korte video. Ook kunt u het ontwerp hier terugvinden.

Reageren

Omwonenden die willen reageren op dit ontwerp en willen meedenken over de inrichting rondom de bomen op de Oosthavenkade, kunnen dit tot 14 februari doen via een nieuwe enquête. Zij hebben een link naar deze enquête thuisgestuurd gekregen. 
Het ontwerp wordt op basis van de reacties definitief gemaakt en daarna gepresenteerd aan de omgeving.