Floreskwartier

ABB Bouwgroep werkt aan de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Floreskwartier. De gemeente en ABB hebben daartoe een anterieure overeenkomst gesloten. In de anterieure overeenkomst staan afspraken over ruimtelijke, financiële en andere relevante uitgangspunten waaronder de gemeente en ABB Ontwikkeling B.V. samenwerken om te komen tot realisatie van deze ontwikkeling.

Het Floreskwartier is gelegen aan de Floreslaan ter hoogte van het voormalige volkstuinencomplex en het tuincentrum in de Indische Buurt. Het plan bestaat uit 36 eengezinswoningen, verdeeld over twee rijen aan de Floreslaan en de Surinamesingel. De woningen aan de Floreslaan zijn eenzijdig gericht met tuin en entree richting de Floreslaan. 

Naast de bouw van de woningen wordt een bloeiende groene openbare ruimte ingericht waarin kinderen veilig kunnen spelen. Ook worden voldoende parkeerplaatsen voor de bestaande en de nieuwe woningen aangelegd. 

Planning

Op dit moment worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in procedure gebracht. ABB Bouwgroep is voornemens om medio 2021 te starten met de verkoop van de woningen. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.floreskwartier.nl.

Impressie

Impressiefoto Floreslaan 1

Impressiefoto Floreslaan 2

Impressiefoto Floreslaan 3