Nieuwe bestrating Reigerlaan

De inrichting van de Reigerlaan en de slechte staat van de verharding, zorgen al enige tijd voor allerlei problemen: geluidsoverlast, trillingen en ongewenste verkeerssituaties. Ook wordt er regelmatig te hard gereden. Ook dat zorgt voor onveilige situaties en nog eens voor extra geluidsoverlast! Daarom krijgt het wegdek van Reigerlaan nu een opknapbeurt waarbij slechte materialen vervangen worden en gelijk ook ongewenste verkeerssituaties aangepakt worden.

Het project 

Met de werkzaamheden krijgt de Reigerlaan een flinke oppepper, maar het gaat niet om een gehele herinrichting van de weg en groenstroken. De werkzaamheden beperken zich tot de rijbaan, parkeerstroken en naastgelegen trottoirs (zie het bijgevoegde ontwerp). De volgende zaken worden aangepakt:

30km-zone

Het gedeelte vanaf de Fazantlaan tot iets voor de Zwaluwenlaan, wordt 30km-zone. Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat de snelheid ter hoogte van de schoolzone constant lager blijft dan nu. Wel zo veilig! 

Wegindeling

De fietsstroken die vanaf de Lepelaarsingel tot net voorbij de Fazantlaan lopen, worden verder doorgetrokken. Zo ontstaat op de Reigerlaan een duidelijke scheiding voor de verschillende weggebruikers.  

De bushaltes worden verplaatst naar de bocht (het midden) in de Reigerlaan. Zo kunnen fietsers straks veilig achter de bushalte langs rijden. Ook wordt de rijbaan hierdoor smaller waardoor automobilisten minder snel de neiging krijgen om hard te rijden. 

Op de kruising Reigerlaan/Torenvalklaan komt een plateau te liggen. Ook dit helpt om bestuurders af te laten remmen.

Schoolzones

De schoolzone op de Reigerlaan wordt extra zichtbaar gemaakt door, naast het bestaande schoolzonemeubilair, markering op het wegdek te maken. De oversteekplaatsen worden ook in de nieuwe situatie verhoogd aangebracht.

Tekening werkzaamheden Reigerlaan Vlaardingen

Klik op de afbeelding om de tekening als pdf (2 MB) te downloaden. 

Inrichting en materialen

Bij de aanpak van de Reigerlaan gebruikt de aannemer de volgende materialen:

Rijbaan

De rijbaan wordt verhard met asfalt. Asfalt blijft langer goed en neemt veel geluidsoverlast weg. Om er toch voor te zorgen dat de straat er uit komt te zien zoals past bij een 30km zone, laat de gemeente een klinkerpatroon aanbrengen in de toplaag van het asfalt. Zo krijgt de weg wel de voordelen van asfalt, maar ziet het er uit alsof er klinkerbestrating ligt. 

Parkeervakken - trottoirs – verlichting

De parkeervakken in de Reigerlaan blijven zoals ze nu zijn: net zoveel en op dezelfde plek. Wel worden ze opnieuw bestraat. De parkeervakken krijgen zwarte betonklinkers en de vakken worden geparkeerd met wit. 
Verder laten we de trottoirs opnieuw bestraten en gaan we de openbare verlichting voorzien van armaturen met LED-verlichting.

Planning

De werkzaamheden zijn op 17 mei begonnen en duren naar verwachting tot eind juli 2021.

Tijdens de werkzaamheden is de Reigerlaan vanaf de Fazantlaan tot aan de Zwaluwenlaan volledig afgesloten. De lijnbus (lijn 56 en 156) rijdt gedurende de werkzaamheden een alternatieve route via de Lepelaarsingel, Amsterdamlaan en Kopenhagenlaan. De bushaltes Holiërhoek en Parijslaan vervallen tijdens de afsluiting in beide richtingen. Vervangende bushaltes vindt u aan de Kopenhagenlaan en de  Amsterdamlaan.

Heeft u nog vragen over dit project? Deze kunt u stellen via www.vlaardingen.nl/contactformulier onder vermelding van ‘Werkzaamheden Reigerlaan’.

De termijn om opmerkingen over het ontwerp aan te dragen, is inmiddels verstreken. Op deze pagina vindt u de nota (pdf, 35 kB) waarin u kunt nalezen welke opmerkingen de gemeente binnengekregen heeft en of die verwerkt zullen worden in het ontwerp. Heeft u nog vragen over dit project? Deze kunt u stellen via www.vlaardingen.nl/contactformulier onder vermelding van ‘Werkzaamheden Reigerlaan’.