Plannen Binnenstad

De Binnenstad Centraal

De binnenstad van Vlaardingen staat al enige tijd onder druk. De buitenruimte is toe aan een update en er is sprake van structurele leegstand. Een levendige en bruisende binnenstad beschouwen wij als een belangrijk en waardevol element van onze stad.

In zowel de Kadernota Binnenstad ‘Samen aan zet’ en het centrumplan ‘De Binnenstad centraal’ zijn de ambities voor een bruisende binnenstad omschreven en vastgesteld. Op basis van deze plannen heeft de gemeente een aanzienlijk bedrag gereserveerd om de buitenruimte van de binnenstad aan te pakken. Om tot een levendige binnenstad te komen, is het van belang dat ook de vastgoedeigenaren en ondernemers investeren in de binnenstad. Wij willen dan ook graag samen met u verder werken aan een toekomstbestendige, leefbare en bruisende binnenstad.

Programma Levendige Binnenstad

Met het Programma Levendige Binnenstad 2030 wordt nadere invulling gegeven aan het Centrumplan De Binnenstad Centraal. Het programma zet in op een structurele verbetering van de binnenstad. U leest hierin de ambities en aanpak; hoe en met wie wordt samengewerkt. Op vier thema’s wordt ingezet: een compacte binnenstad, een bruisende binnenstad, een bereikbare binnenstad, een schoon, heel en veilige binnenstad.

Beeldkwaliteitsplan

Het Beeldkwaliteitplan Binnenstad Vlaardingen hoort bij het Programma Levendige Binnenstad en zet in op een verbetering van de openbare ruimte. Door een mooie openbare ruimte is er veel meer aanleiding om langer in de binnenstad te verblijven.