Blankenburgverbinding

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt Rijkswaterstaat aan de Blankenburgverbinding, een nieuwe snelweg die de A20 (bij Vlaardingen) verbindt met de A15 (bij Rozenburg).

De tunnel onder de Nieuwe Waterweg komt op de noordoever, dus aan de Vlaardingse kant, boven bij het Oeverbos en het groene veenweidegebied tussen Vlaardingen en Maassluis. Vanaf de tunnelmond gaat de weg hier omhoog over de Maassluisedijk heen en dan omlaag onder het spoor door. Het plan is, om de weg vanaf daar verdiept en voor een deel overkapt aan te leggen.

paardrijders in de Zuidbuurt - fotografie Angelique van Woerkom  water en groen in de Zuidbuurt - fotografie Angelique van Woerkom

In de plannen loopt de nieuwe snelweg langs de Krabbeplas en sluit daar onderlangs aan op de A20, die richting Rotterdam verbreed wordt tot aan de afslag Vlaardingen (Holy). Volgens planning van Rijkswaterstaat start de aanleg in 2018 met als streven de weg in 2022 in gebruik te nemen.

luchtfoto van het gebied waar de Blankenburgverbinding komt

Extra maatregelen voor landschap, natuur, recreatie en geluid

Voor een deel loopt de nieuwe snelweg dwars door een gebied dat dient als ‘groene long’ van het meest dichtbevolkte gebied in de Randstad. Het is dan ook essentieel dat er maatregelen getroffen worden en voorzieningen komen die bijdragen aan de leefbaarheid. Naast de wettelijke compensatieverplichtingen voor alles wat verandert en wordt aangetast door de aanleg van de Blankenburgverbinding trekt de minister 25 miljoen euro extra uit voor voorzieningen en maatregelen die bijdragen aan de leefbaarheid van het gebied. Onder regie van Stadsregio Rotterdam hebben Vlaardingen, Rotterdam (gebied Rozenburg), Maassluis, Midden-Delfland, provincie en waterschappen samen een kwaliteitsprogramma gemaakt. In dit programma staat een pakket extra maatregelen voor landschap, natuur, recreatie, water, lucht en geluid. Het kwaliteitsprogramma richt zich op een gebied dat aanzienlijk groter is dan het directe invloedgebied van de Blankenburgverbinding.

mensen op het strand bij de Krabbeplas - fotografie Ron van Rossum  fietsers in het groen bij het Oeverbos - fotografie Ron van Rossum

Stadspark, Krabbeplas, leefbaarheid Vlaardingen West en groengebied

Vlaardingen zet zich in voor het verhogen van de recreatieve waarde van het Krabbeplasgebied en het vergroten van de leefbaarheid in Vlaardingen West en het groengebied ten westen daarvan. Voor de Krabbeplas zijn onder meer maatregelen nodig die het ontstaan van blauwalg voorkomen. Vlaardingen zet zich verder in voor maatregelen die de leefbaarheid vergroten in het westelijk deel van Vlaardingen en het groengebied aan de westkant van de stad. Bijvoorbeeld maatregelen die leiden tot verbeteringen voor de Marathonweg, verbetering van wandel- en fietspaden van en naar het groengebied en betere bereikbaarheid van de Broekpolder.

Vragen en reacties?

Meer informatie staat op de website van Rijkswaterstaat, www.blankenburgverbinding.nl. Via het ‘forum’ op deze site kunt u vragen stellen en reageren.

Bewaren

Bewaren

Bewaren