Vlaardings ophoogprogramma

Zakken? Dat doen allerlei straten in Vlaardingen tegelijk. Ophogen kan helaas maar straat voor straat. In het nieuwe ophoogprogramma staat de planning voor ophogingen in de komende 10 jaar. De Populierendreef, de Hazelaardreef zijn als eersten aan de beurt waarbij ook direct de Abelendreef wordt aangepakt.

Een groot deel van Vlaardingen staat op klei- en veenlagen. Een ondergrond die gevoelig is voor verzakkingen. Dat ziet er niet alleen rommelig uit, maar kan ook voor allerlei problemen zorgen: beschadiging van riolering, kabels en leidingen, scheefliggende stoeptegels en gaten in de bestrating, een groot hoogteverschil tussen trottoir en de ingang van woningen en andere problemen.

Via hoogtemetingen en satellietdata heeft de gemeente een goed beeld van de snelheid waarmee de grond verzakt. De straten in de stad die het meest te lijden hebben onder de dalende bodem, gaat de gemeente de komende 10 jaar ophogen.

Bij dat ophogen kijkt de gemeente samen met de bewoners direct of de werkzaamheden benut kunnen worden om ook kleine verbeteringen in de inrichting van de straat aan te brengen, bijvoorbeeld door de parkeerruimte iets anders in te delen. Ook kijkt de gemeente of er nog andere werkzaamheden in de straat op het programma staan. Door ophoogwerkzaamheden te combineren met andere noodzakelijke ingrepen kan de overlast voor bewoners en bedrijven worden beperkt en kunnen kosten bespaard worden.

Als uw straat aan de beurt is, dan krijgt u vooraf informatie van de gemeente over de werkzaamheden en over wat u zelf kunt doen om zo min mogelijk overlast te ervaren van verzakkingen. Ook informeert de gemeente bewoners over de mogelijkheid om de ophoging aan te grijpen om de voortuin in te richten met meer groen en minder tegels. Wellicht inspireert dat u om mee te helpen om onze stad een stukje groener te maken en regenwater gemakkelijker af te laten voeren.

Agenda

Ieder jaar worden er een paar straten opgehoogd. De verwachting is dat het project start in 2020. De eerste straten op de planning zijn de Populierendreef, Hazelaardreef en Abelendreef.

Hierna volgende de straten:

  • Populierendreef en Hazelaardreef (inclusief Abelendreef)
  • Dirk de Derdelaan en Platanendreef Oost
  • Kastanjedreef, Platanendreef en Cederdreef
  • Elzendreef, Wilgendreef en Acaciadreef
  • IJsselhoevedreef en Vogelbuurt Zuid
  • Statenbuurt
  • Vaart Zuid
  • Vaart Noord