Wordt de afvalstoffenheffing hoger door de komst van ondergrondse containers?

Vraag

Wordt de afvalstoffenheffing hoger door de komst van ondergrondse containers?

Antwoord

Nee, de komst van de containers is niet van invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Uit de afvalstoffenheffing worden heel veel dingen betaald. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door te kijken naar de verwerking van afval en door het stimuleren van afvalscheiding. U kunt daarbij helpen door afval goed en zorgvuldig te scheiden. Het verbranden van afval is duur, terwijl grondstoffen zoals papier en glas veel goedkoper kunnen worden verwerkt of zelfs een geld opbrengen. Het goed scheiden van grondstoffen levert een besparing op en draagt bij aan een lage afvalstoffenheffing.