Waarom krijgen de flats ondergrondse containers voor het restafval?

Vraag

Waarom krijgen de flats ondergrondse containers voor het restafval?

Antwoord

Stortkokers en de bijbehorende rolcontainers nodigen niet uit tot afvalscheiding. Wij zien dat er veel grondstoffen zoals papier en glas in terecht komen. Als de rolcontainers buiten staan op de inzameldag worden ze regelmatig afgevuld met grof huishoudelijk afval dat eigenlijk op de milieustraat hoort. Vaak zien wij dat het afval boven de kleppen uitsteekt of er zelfs naast ligt. Dit leidt tot zwerfvuil, een rommelige woonomgeving en hogere opruimkosten. Met ondergrondse containers voor restafval, glas en papier kunnen we samen zorgen voor meer afvalscheiding en een schonere woon- en leefomgeving. Ook is de lediging van een ondergrondse container minder belastend voor de medewerkers van Irado. Stank- en geluidsoverlast nabij de stortkokers behoren eveneens tot het verleden.