Van stortkokers naar ondergrondse restafvalcontainers

De gemeente gaat bij 6 stortkokerflats ondergrondse restafvalcontainers plaatsen. Deze containers komen in de plaats van de huidige rolcontainers die onder de stortkokers staan.

Locaties

Voor het plaatsen van de nieuwe containers voor restafval, ging de gemeente op zoek naar geschikte plekken. Bovengronds lijkt er soms genoeg ruimte, maar de gemeente houdt ook rekening met kabels en leidingen in de grond, bereikbaarheid voor de containerauto en verkeersveiligheid tijdens het legen.  
Als er al ondergrondse containers bij de flat staan, dan worden bij voorkeur de restafvalcontainers hier bijgezet. De locaties zijn vastgesteld in een ontwerp-aanwijzingsbesluit dat is gepubliceerd op de website Officiële bekendmakingen.  

Halvering restafval

Met het sluiten van stortkokers willen we bewoners stimuleren hun afval meer te scheiden. Deze overgang past bij de ambitie van de gemeente om de hoeveelheid restafval in Vlaardingen te halveren. 

Inzage

Tot en met dinsdag 25 mei 2021 kunt u de stukken van het definitieve aanwijzingsbesluit inzien. Als u de stukken op het stadskantoor wilt inzien, kunt u hiervoor tijdens kantooruren een afspraak maken met een medewerker van het Team Voorbereiding en Realisatie via telefoonnummer (010) 248 4000. 

Planning 

De verwachting is dat de containers medio augustus 2021 geplaatst worden.