Bomen onder de loep

Wie een boom heeft, moet deze regelmatig laten controleren. Dit om te voorkomen dat er een onveilige situatie ontstaat als de boom in een slechte conditie raakt.

In Vlaardingen staan in het openbaar gebied binnen de bebouwde kom ruim 28.000 bomen. Ieder jaar laat de gemeente een deel van deze bomen controleren zodat ze allemaal eens in de drie jaar aan de beurt komen. De komende weken gaan de boomcontroleurs op bezoek bij ruim 8.000 bomen in het Vettenoordse polder (VOP), Westwijk en langs de paden van de Broekpolder.

Zo op het oog

De controles zijn visuele controles. De boomcontroleurs kijken of er iets aan de boom te zien is, wat duidt op problemen. Zwammen en schimmels, afgestorven takken, rottend hout aan de boomvoet, scheuren; een deskundig oog kan op basis van wat hij ziet een goede inschatting maken van de conditie van de boom.

Een beetje meer aandacht

Door de stad verspreid staan bomen die meer aandacht nodig hebben. Bomen waarvan de gemeente weet dat ze ziek zijn of die in de laatste fase van hun leven verkeren en daardoor risico lopen dat hun conditie sneller verslechterd. Deze bomen krijgen ieder jaar bezoek van de boomveiligheidscontroleur.

Kappen of koesteren?

Bomen geven de stad karakter. Een stad met volwassen bomen heeft een fijne uitstraling, zorgt voor een fijne woonomgeving voor mens en dier en zorgt er bovendien voor dat er schaduw is in hete zomers. Reden genoeg dus om de bomen in onze stad te koesteren! Maar dan natuurlijk wel met oog voor de veiligheid van onze bewoners.

En dan verder

Dit najaar krijgt de gemeente een rapport van het onderzoek naar de boomveiligheid. Op basis van dit rapport krijgt de gemeente een beeld van de conditie van de onderzochte bomen. Sommige bomen met een slechte conditie, kunnen door goed onderhoud nog wel even mee. Anderen zullen gekapt moeten worden. Ook kan het advies aanleiding zijn voor de gemeente om een boom nader te laten onderzoeken. Voor bomen die gekapt moeten worden, vraagt de gemeente deze winter een kapvergunning aan. Die vergunning ligt zes weken ter inzage en als er geen bezwaren zijn, kunnen de bomen gekapt worden. Tegelijkertijd kijkt de gemeente op welke plekken in de wijken ruimte is voor nieuwe bomen. Dat kan zijn op de plek waar een boom gekapt moest worden of – als deze groeiplek niet zo geschikt was vanwege bijvoorbeeld te weinig ruimte – op een andere plek in de buurt.

Afweging

Met een steekproef controleert de gemeente of zij zich kan vinden in de bevindingen van de boomveiligheidscontroleur. Daarbij wordt telkens een afweging gemaakt of een boom moet worden gekapt of met het nodige onderhoud nog een paar jaar een belangrijke bijdrage kan leveren aan een mooie groene stad.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (010) 248 4000 of vul het contactformulier in.