Bomen onder de loep: boomveiligheidscontrole

Wie een boom heeft, moet deze regelmatig laten controleren op conditie en veiligheid. In Vlaardingen staan in het openbaar gebied ruim 28.000 bomen. Ieder jaar laat de gemeente een deel van deze bomen controleren zodat ze allemaal eens in de drie jaar aan de beurt komen. Dit jaar waren de bomen in de wijk Vlaardinger Ambacht, Oostwijk en Centrum aan de beurt.

In totaal gingen de controleurs dit jaar langs bij 9.440 bomen. Ze hebben gekeken of er iets aan de boom te zien is, dat duidt op problemen zoals zwammen en schimmels, afgestorven takken, rottend hout aan de boomvoet of scheuren. 

Een beetje meer aandacht

Naast de controle in Vlaardinger Ambacht, Oostwijk en Centrum, zijn ook door de stad verspreid de bomen gecontroleerd die meer aandacht nodig hebben. We weten dat ze ziek zijn of in de laatste fase van hun leven zijn. Deze ‘aandachtsbomen’ krijgen ieder jaar bezoek van de boomveiligheidscontroleur.

Kappen of snoeien

Bomen geven de stad haar karakter, dragen bij aan een goede grondwaterstand, aan de luchtkwaliteit en brengen koelte in hete zomerperiodes. Daar zijn we dus zuinig op. Gelukkig zijn de meeste bomen gezond, maar er zijn ook bomen waar problemen mee zijn. Soms kunnen bomen langer behouden blijven door ze ver terug te snoeien.. In Vlaardinger Ambacht zullen 45 bomen gekapt moeten worden en 42 bomen worden ter compensatie geplant. In de Oostwijk kunnen 14 bomen niet behouden worden, daarvoor worden er 30 ter compensatie geplant. Onder deze 14 bomen bevindt zich helaas ook een monumentale boom, waardoor we extra inzetten op compensatie elders. In het Centrum worden 10 bomen gekapt en zullen er 13 ter compensatie worden geplant. Bij de ‘aandachtsbomen’ uit de andere wijken zitten bomen die nu toch ook gekapt worden. In de Westwijk worden 6 bomen gekapt (6 geplant ter compensatie), in Holy Zuid 15 (16 geplant ter compensatie) en in Holy Noord 9 (22 bomen geplant ter compensatie). 

Procedure

De kapaanvragen kunt u vinden op officielebekendmakingen.nl. De gemeente wil de werkzaamheden kort na de vergunningprocedure starten om zo te voorkomen dat vroege vogels al gaan nestelen in de te kappen bomen. 

Nieuw groen

Om de stad groen te houden, wordt er gekeken waar nieuwe bomen herplant kunnen worden. Dit zorgt voor het behouden van het groene karakter. Soms kan dat op dezelfde plek en soms wordt er een geschiktere plek gezocht. Bij elke kapaanvraag zal het herplantplan worden toegevoegd. De herplant zal plaatsvinden in het plantseizoen 2023-2024.