Bomen onder de loep: boomveiligheidscontrole

Wie een boom heeft, moet deze regelmatig laten controleren om te voorkomen dat er een onveilige situatie ontstaat als de boom in een slechte conditie raakt. In Vlaardingen staan in het openbaar gebied in de bebouwde kom ruim 28.000 bomen. Ieder jaar laat de gemeente een deel van deze bomen controleren zodat ze allemaal eens in de drie jaar aan de beurt komen. Dit jaar waren de bomen in de wijk Holy Noord en Holy Zuid aan de beurt.

In totaal gingen de controleurs dit jaar langs bij 12.320 bomen. Ze hebben gekeken of er iets aan de boom te zien is, wat duidt op problemen zoals zwammen en schimmels, afgestorven takken, rottend hout aan de boomvoet of scheuren. 

Een beetje meer aandacht

Naast de controle in de Holy Noord en Holy Zuid, zijn ook door de stad verspreid bomen gecontroleerd. Dat zijn bomen die meer aandacht nodig hebben omdat we weten dat ze ziek zijn of in de laatste fase van hun leven zijn. Deze bomen krijgen ieder jaar bezoek van de boomveiligheidscontroleur.

Kappen of snoeien

Bomen geven de stad haar karakter, dragen bij aan een goede grondwaterstand, aan de luchtkwaliteit en brengen koelte in hete zomerperiodes. Daar zijn we dus liever zuinig op. Gelukkig zijn de meeste bomen gezond, maar er zijn er ook waar problemen mee zijn. Soms kunnen bomen langer behouden blijven door ze ver terug te snoeien om gewicht weg te nemen. In de Holy Noord zullen 49 bomen gekapt moeten worden. In de Holy Zuid kunnen 37 bomen niet behouden worden. Ook bij de ‘aandachtsbomen’ uit de andere wijken zitten bomen die nu toch gekapt zullen moeten worden. In het Centrum moeten naar verwachting 3 bomen gekapt worden, in Ambacht 21, in de Oostwijk 6 in VOP 3 en in de Westwijk 4. 

Kapaanvragen

De kapaanvragen kunt u vinden op officielebekendmakingen.nl. De gemeente wil de werkzaamheden kort na de vergunningprocedure starten om zo te voorkomen dat vroege vogels al gaan nestelen in de te kappen bomen. Voor het gemak hebben we de kapaanvragen voor u ook op deze pagina geplaatst.

Nieuw groen

Om de stad groen te houden, kijken we steeds naar geschikte plekken voor de herplant van bomen. Soms kan dat op dezelfde plek en soms wordt er een geschiktere plek gezocht. Bij de kapaanvragen van het boomveiligheidsonderzoek, maken we daarom ook een herplantplan.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (010) 248 4000 of vul het contactformulier in.