Algemene projecten

 • Toekomstvisie Vlaardingen 2020 - 2040

  Een stad besturen? Dan is het belangrijk om de bestemming te kennen. Wat voor een stad wil Vlaardingen in 2040 zijn? U leest het in de Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040.

 • Bomen onder de loep: boomveiligheidscontrole

  Wie een boom heeft, moet deze regelmatig laten controleren op conditie en veiligheid. In Vlaardingen staan in het openbaar gebied ruim 28.000 bomen. Ieder jaar laat de gemeente een deel van deze bomen controleren zodat ze allemaal eens in de drie jaar aan de beurt komen. Dit jaar waren de bomen in de wijk Vlaardinger Ambacht, Oostwijk en Centrum aan de beurt.

 • Vlaardings ophoogprogramma

  Zakken? Dat doen allerlei straten in Vlaardingen tegelijk. Ophogen kan helaas maar straat voor straat. In het ophoogprogramma staat de planning voor ophogingen.

 • Van stortkokers naar ondergrondse restafvalcontainers

  De gemeente gaat bij 6 stortkokerflats ondergrondse restafvalcontainers plaatsen. Deze containers komen in de plaats van de huidige rolcontainers die onder de stortkokers staan.