Algemene projecten

 • Koers op de toekomst

  Een stad besturen? Dan is het belangrijk om de bestemming te kennen. Wat voor een stad wil Vlaardingen in 2040 zijn? U leest het in de Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040.

 • Actieplan Wonen

  Met het uitvoeren van het Actieplan Wonen, de woonvisie tot 2030, werken de gemeente en de woningcorporaties in Vlaardingen aan ‘veel te kiezen’. We renoveren woningen, slopen woningen die niet meer aan de eisen van nu voldoen en bouwen nieuwe comfortabele woningen.

 • Bomen onder de loep: boomveiligheidscontrole

  Wie een boom heeft, moet deze regelmatig laten controleren om te voorkomen dat er een onveilige situatie ontstaat als de boom in een slechte conditie raakt. In Vlaardingen staan in het openbaar gebied in de bebouwde kom ruim 28.000 bomen. Ieder jaar laat de gemeente een deel van deze bomen controleren zodat ze allemaal eens in de drie jaar aan de beurt komen. Dit jaar waren de bomen in de wijk Holy Noord en Holy Zuid aan de beurt.

 • Vlaardings ophoogprogramma

  Zakken? Dat doen allerlei straten in Vlaardingen tegelijk. Ophogen kan helaas maar straat voor straat. In het nieuwe ophoogprogramma staat de planning voor ophogingen in de komende 10 jaar. De Populierendreef, de Hazelaardreef zijn als eersten aan de beurt waarbij ook direct de Abelendreef wordt aangepakt.

 • Van stortkokers naar ondergrondse restafvalcontainers

  De gemeente gaat bij 6 stortkokerflats ondergrondse restafvalcontainers plaatsen. Deze containers komen in de plaats van de huidige rolcontainers die onder de stortkokers staan.