Welstandsnota

Wie een bouwwerk van enige omvang wil plaatsen of veranderen zal gehouden zijn te voldoen aan regels, bijvoorbeeld de voorschriften uit het bestemmingsplan en de technische eisen uit het bouwbesluit. Als er een vergunning moet worden aangevraagd, toetst de gemeente vooraf of het bouwwerk voldoet aan deze regels. In dat geval wordt ook bekeken of het voldoet aan 'redelijke eisen van welstand'.

Digitale welstandsnota

Je kunt de welstandnota bekijken op: http://vlaardingen.welstandinbeeld.nl