Wie is eigenaar van de zaken die gevonden worden tijdens een archeologisch onderzoek?

Vraag

Wie is eigenaar van de zaken die gevonden worden tijdens een archeologisch onderzoek?

Antwoord

Als de vondst uit Vlaardingse bodem komt, is de gemeente Vlaardingen eigenaar. Als de vondst per toeval wordt gedaan bij niet-archeologische werkzaamheden, dan verkrijgen de vinder en de eigenaar van de grond het gezamenlijke eigendom.