Wat is de Archeologisch Monumentenzorgcyclus of AMZ? Moet ik één archeologisch onderzoek doen of een heleboel?

Vraag

Wat is de Archeologisch Monumentenzorgcyclus of AMZ? Moet ik één archeologisch onderzoek doen of een heleboel?

Antwoord

De eerste stap is een specifieke inventarisatie, het zogeheten ‘Bureauonderzoek’ (BO). In deze fase worden alle bestaande archeologische gegevens van het terrein en de onmiddellijke omgeving verzameld. Omdat er vaak ingezoomd wordt op perceelniveau, is deze inventarisatie gedetailleerder dan de inventarisatie van een volledig bestemmingsplangebied.

Indien er aanwijzingen bestaan voor de aanwezigheid van archeologische waarden (bestaand of verwacht), of juist indien er onvoldoende informatie voorhanden blijkt te zijn, zal een ‘Inventariserend Veldonderzoek’ (IVO) volgen.

In deze tweede stap worden bijkomende archeologische gegevens verzameld. Booronderzoeken en proefsleuvenonderzoeken komen het meest voor. Vaak wordt met een booronderzoek begonnen.

Mocht hieruit nog niet duidelijk zijn of er iets op uw terrein ligt, dan volgt een proefsleuvenonderzoek. Dit alles leidt tot een rapportage waarin staat of er op uw terrein archeologische waarden liggen die door uw plannen worden verstoord. De archeologische dienst van de gemeente beoordeelt of de rapportage voldoet.

Indien waardevolle resten door uw plannen worden bedreigd, dan is de mogelijkheid aanwezig dat u geen toestemming krijgt om uw plannen uit te voeren. Meestal krijgt u echter een vergunning onder de voorwaarde dat u een archeologische opgraving uitvoert voordat u met uw plannen verder gaat.