Wanneer moet ik met archeologie beginnen? Wat betekent archeologisch onderzoek voor mijn project?

Vraag

Wanneer moet ik met archeologie beginnen? Wat betekent archeologisch onderzoek voor mijn project?

Antwoord

Hou zo vroeg mogelijk rekening met archeologie! Inventariseer de archeologische waarden en verwachtingen in uw plangebied vóórdat u aanvangt met de globale invulling van uw plangebied.

Waarom zo vroeg?
Van sommige terreinen in Vlaardingen weten we dat er belangrijke archeologische vondsten en sporen liggen. Het beleid is om deze archeologische waarden in de bodem te behouden. Dit betekent dat u niet altijd zomaar uw plannen uit kunt voeren.

Tijdig uitgevoerd archeologisch vooronderzoek werkt preventief en is kostenbesparend. Zitten er waardevolle archeologische resten in de bodem, dan is planinpassing of -aanpassing in dit stadium nog een mogelijkheid.