Waarom wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd?

Vraag

Waarom wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd?

Antwoord

Archeologische vondsten en sporen bevatten veel informatie over ons verleden. Het Rijk en de gemeente vinden het belangrijk dat deze informatie geraadpleegd kan worden. Dit betekent dat vondsten en sporen niet zomaar weggegraven of anderszins verstoord mogen worden.