Hoeveel gaat een archeologisch onderzoek mij kosten?

Vraag

Hoeveel gaat een archeologisch onderzoek mij kosten?

Antwoord

Ondanks jarenlange ervaring is het moeilijk aan te geven wat de kosten zullen zijn die voorvloeien uit

het doorlopen van de AMZ-cyclus.

Het kostenplaatje is sterk afhankelijk van:

  • de omvang, diepte en aard van de bodemverstoringen;
  • de aanwezige en te verwachten archeologische waarden;
  • de verwachtte kenniswinst;
  • het aantal stappen van de AMZ-cyclus die doorlopen moeten worden;
  • de vorm van inventariserend veldonderzoek;
  • behoud van de archeologische waarden in de grond of door een opgraving.